Búcsúzunk Dr. Csanádi Lajosnétól

Dr. Csanádi Lajosné, Dékány Julianna
1950-2017

Julika az elmúlt évek során fegyelmezett, hősies küzdelmet folytatott a betegséggel, a kegyetlen kórral, ami október 11-én legyőzte.

Tagja volt 1989 előtt a Magyar Kórházszövetségen belül működő Végzett Hallgatók Tudományos Munkaközössége Ápolási Szekciójának. Alapító tagja volt 1989-ben a Magyar Ápolási Egyesületnek. Aktívan részt vett egyesületünk céljainak és feladatainak kidolgozásában.
Éveken keresztül az egyesület vezetőségi, majd elnökségi tagja, illetve a Magyar Ápolási Egyesület Csongrád megyei Szervezetének megyei vezetője, melynek megalakulása is nevéhez kötődik.
Közreműködésével valósult meg a Magyar Ápolási Egyesület által adományozható Kossuth Zsuzsanna-díj elkészítése.

Julika aktívan hozzájárult a hazai ápolás fejlesztéséhez, ahol szakértelmére mindig lehetett számítani. A feladatoktól soha nem riadt vissza, erkölcsi kötelességének tartotta a tanítást, az elméleti és gyakorlati oktatást, a minőségi betegellátást. Példát mutatott a napi munkában, az élethosszig tartó tanulásban és a segítségnyújtásban. Az elmúlt húsz évben mindig nemes célból, önzetlenül cselekedett.

 

Kegyelettel emlékezünk mosolygós arcodra, emléked szívünkben tovább él.
Nyugodj békében!