A Magyar Ápolási Egyesület története

A MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI – 1989

A MÁE megalakítását előkészítő tevékenységben aktívan résztvevő alapító tagok:

Dr. Bán Mária
Dr. Bodnár Béla
Dongó Istvánné
Dr. Fáy Tamásné
Dr. Gálszécsy Andrásné
Horváth Istvánné
Kiss Mária
Lazarovics Marcella
Marton Eszter
Mucha Márkné
Nagy Gáborné
Nosza Magdolna
Simkó Katalin
Somogyvári Zoltánné
Sövényi Ferencné
Székely Mihályné
Dr. Tóth Károlyné
Dr. Török Erzsébet
Várhelyi Józsefné
Varró János
Vártok Józsefné

Budapesti Régió

Bajcsy Kórház: Somogyvári Zoltánné

BM Központi Kórház: Dr. Bánné Horváth Erzsébet, Beleznai Illésné, Bokorné Kiss Edit, Horváth Zoltánné, Ivánfiné Kandó Mária, Kádár Andrea, Kiss Magdolna, Kosikné Kukely Éva, Ludván Miklósné, Lukácsné P. Erzsébet, Miskolczi Szilvia, Rothauszki Márta, Somotcki Istvánné, Tóth Petrovszky Györgyné, Varga Jánosné, Vassné Mészöly Margit, Vűradiné Józsa Erika, Walandt Zsuzsa

Heim Pál Gyermekkórház: Baukó Mária

István Kórház: Püspöki Jánosné

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház: Duló Attiláné, Knapp Lajosné, Pólya Lajosné, Sallai Lászlóné, Szabó Andrásné

Korányi Kórház: Lengyelné Egyed Julianna

OMÜ: Dr. Téglásyné Bácsi Mária

ORFI: Nagy Gáborné

Országos Rehabilitációs Intézet: Zsiga Mária

Péterfy Sándor utcai Kórház: Bartos Lászlóné, Gruncsity Jánosné, Jaskovics Imréné, Jávor Erzsébet

Pomáz Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht.: Fischer István

Rókus Kórház: Kiss Dezsőné

SOTE I. sz. Bel. Klinika: Döbrei Ágota

SOTE Transzplantációs és Sebészeti Klinika: Füstös Márta

Svábhegyi Gyermekgyógyintézet: Dr. Bodnár Endréné

Szent Imre Kórház: Bihari Éva, Székely Andrásné, Zárai Gyuláné

Szent Margit Kórház: Altmann Mariann, Balogh Margit, Bugyi Józsefné, Galló Rita, Dr. Gálszécsi Andrásné, Győri Jánosné, Horváth Ottóné, Ivanics Miklósné, Ócza Józsefné, Szabics Tünde, Szadovszky Gáborné, Takács Beáta, Tóthné Gulyás Gabriella, Wetzelné Gál Anna

Újpesti Kórház: Hoschke Károlyné, Oláhné Győrvári Viktória, Tófalvi Mária, Vermes Jenőné

Uzsoki Kórház: Kovácsné Bikácsi Ildikó

Baranya megye

Megyei Kórház Csecsemőotthon: Bazsó Lászlóné

Megyei Kórház RI: Hornyák Józsefné, Koller Istvánné, Malinás Lászlóné, Molnárné Ganyu Magdolna, Nagyváradi Zsuzsanna, Neumayer Ferencné, Varga Lászlóné, Dr. Váradyné Horváth Ágnes

MN 3. Sz. Katonai Kórház: Géczi Valéria, Tóth Katalin

Országos Körzeti Orvosi Intézet: Szabóné Vajda Mária

POTE EISZE: Bánvölgyi Ferencné, Dani Tamásné

POTE Urológiai Klinika: Bakos Krisztina, Békés Nándorné, Brückner Antalné, Kósa István, Tirk Istvánné, Dr. Werling Józsefné

Városi Kórház RI, Mohács: Csobot Andrásné

Városi Kórház RI, Pécs: Dr. Rideg Lászlóné

Bács-Kiskun megye

Kecskemét: Dr. Fáy Tamásné, Gulyás Jánosné

Kiskunhalas: Dr. Oszlánczi Gáborné, Papp Mátyásné

Békés megye

Halmos Miklósné, Kiss Ferencné, Nagy Endréné

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Diósgyőri Kórház: Bodó Istvánné, Bósz Zoltánné, Danyluk Zoltánné, Ferenczné Szojka Terézia, Hortobágyi Zoltánné, Kecskés Lászlóné, Mag Andrásné, Murvai Józsefné, Nyilas Judit, Perjési Vilmosné, Pipoly Andrásné, Regős Andrásné, Schirger Antalné, Szabóné Bihari Júlia, Tóth Istvánné, Tóth Kálmánné, Winklerné Ivanku Anna

Idősek Otthona, Szerencs: Tóth Istvánné

II. Rákóczi Ferenc Kórház, Szikszó: Szöllősiné Kiss Teréz

Med-Prevent Kft.: Barkóczyné Tóth Judit, Kundráth Rozália, Tóthné Jung Erika

Megyei Kórház, Miskolc: Alaxay Attiláné, Balogh Anita, Bánk Andrásné, Bíróné Petró Judit, Csontos Ferencné, Dobosné Simon Mária, Dudás Károlyné, Faragó Györgyné, Fehér Pálné, Fonyód Tiborné, Földessy Attiláné, Gotthard Jánosné, Gyükér Béláné, Haraszin Jánosné, Hornyikné Bán Erika, Horváth Lászlóné, Juhász Györgyné, Juhász Gyuláné, Juhász Istvánné, Kalafusz Józsefné, Kalafusz Viktorné, Kalász Zoltánné, Kardosné Papp Mária, Katona Sándorné, Dr. Kissné Kovács Amália, Klomonné Tompos Ágnes, Kovács Erika, Kovács Éva, Kovács Ferencné, Kovács Ilona, Krajnyikné Tamás Melinda, Kriston Lászlóné, Labancné Juhász Ildikó, Matesz Sándorné, Molnár Ernőné, Nagy Barnabásné, Nagyné Gyulai Ágnes, Orosz Gézáné, Pál Istvánné, Priskin Anna, Simon Béláné, Szabó Erzsébet, Szakáczki Ferencné, Szegedi Lászlóné, Szentiványi Sándorné, Szerencsi Barnabásné, Szilva Istvánné, Sztari Gáborné, Tóth Lajosné, Tóthné Aradi Katalin, Trajter Ferencné, Varga Miklósné, Veres Lászlóné

Semmelweis Kórház, Miskolc: Balász Zoltánné, Barancsi Istvánné, Baranyi Katalin, Belényesi Károlyné, Dulibán Lászlóné, Ferenczi Sándor, Karaba Lászlóné, Kása Andrásné, Kormos Istvánné, Kovács Sándorné, Kuzsella Gáborné, Lőrincz Józsefné, Márton Sándorné, Molnár Erzsébet, Novák Piroska, Pásztor Istvánné, Senviczky Ágnes, Szépné Gácsi Katalin, Szilágyi Sándorné, Szombati Imréné, Tóth Ferencné, Üveges Józsefné, Veres Györgyné, Dr. Zakarné Mezei Erzsébet

Városi Kórház, Kazincbarcika: Bárdos Ferencné, Bolgár Istvánné, Borga Andrásné, Éles Sándorné, Fáklya Lajosné, Fórizs Györgyné, Gábor Andrásné, Józsa Imréné, Kálmán Zoltánné, Kelemen Tiborné, Dr. Kovács Istvánné, Kriston Éva, Kubaszek Lórántné, Lippai Erika, Majoros Pálné, Németh Sándorné, Páhi Józsefné, Szokolovszki Istvánné, Tóth Sándorné

Városi Kórház, Ózd: Dr. Parragh Lajosné

Csongrád megye

Hódmezővásárhely: Bodrogi Sándorné, Nagy Gyuláné, Németh Józsefné

Szakorvosi Ellátás, Szeged: Halász Zoltánné

SZOTE: Árva Ferencné, Bársony Jenőné, Dr. Bella Károlyné, Dr. Bodnár Lajosné, Dr. Csanádi Lajosné, Dongó Lászlóné, Kuti Anna, Piri Mária, Radócz Zoltánné, Szedlacsek Erzsébet, Tápai Károlyné, Tari Gabriella, Ungi Lászlóné, Varga Sándorné, Vargáné Tetlák Anna

Városi Kórház, Szentes: Török Jánosné

Fejér megye

Dunaújváros: Andics Józsefné, Csicsova Enikő, Dikó Szilvia, Fazekas Sándorné, Fehérvári Lajosné, Fehérváriné Tokaj Zsuzsa, Fenyősi Magdolna, Fürediné Koczkás Ilona, Gyerák Tamásné, Hollai Józsefné, Hopka Annamária, Illésy Klára, Karaszi Lászlóné, Kovács Gézáné, Kővágó Lászlóné, Kutai Imréné, Lendvai Józsefné, Magosi Györgyné, Dr. Meichlné Vetró Ilona, Mészáros Gabriella, Murinkáné Manzéger Stefánia, Müller Györgyné, Nagyné Molnár Erzsébet, Ősz Edit, Rádi Lászlóné, Rohonczi Gyuláné, Romfa Ferencné, Schmidt Erzsébet, Solymosi Andorné, Szabados Ferencné, Szabóné Borbély Erzsébet, Szabóné Lőrincz Ilona, Szabóné Sáfár Ilona, Szaniszlóné Liber Ildikó, Szecsei Ferencné

Mór: Frey Mártonné, Gerstmár Józsefné, Grell Józsefné, Kaposi Elvíra, Molnár Istvánné, Pisch Józsefné, Rideg Istvánné, Stéger Csabáné, Stettner Jánosné, Szabados Ferencné, Dr. Szeifertné Török Róza, Várkonyi Katalin, Véninger Antalné, Wittner Józsefné, Zsilvölgyiné Hartl Ildikó

Szent-György Kórház, Székesfehérvár: Bakonyiné Németh Márta, Balogh Lajosné, Bitóné Wágner Hajnalka, Bognár Józsefné, Borgátai Andrásné, Bozainé Pekács Piroska, Bozsányi Józsefné, Csordás Sándor, Demes Sándor, Egyed Imréné, Farkas Istvánné, Fejes Istvánné, Gimesi József, Gyenis Tiborné, Illés Irma, Iványcsi Júlia, Kapuli Józsefné, Kiss Jenőné, Kovács Istvánné, Kővágó Lászlóné, Lencsés Béláné, Liszi Gabriella, Márkus Márta, Molnárné Neszlényi Janka, Nagy Károlyné, Nagy Katalin, Polik Veronika, Prépost Tiborné, Rendeki Ibolya, Rónás Györgyné, Sallai Julianna, Siák Gabriella, Summer Béláné, Szabó Bakos Zoltánné, Szabó Júlia, Szalai Gézáné, Szögi Józsefné, Tischler Ildikó, Tóth Eszter, Tuboly Lajosné, Varga Ildikó, Zborainé Kondorosi Erzsébet

Győr-Moson-Sopron megye

ÁNTSZ Megyei Intézete: Máthéné Zsirai Anna, Dr. Vályiné Valaczkai Erzsébet

Erzsébet Kórház, Sopron: Varga Pálné, Dr. Winiczainé Németh Rita

Karolina Kórház, Mosonmagyaróvár: Élő Józsefné, Felsmann Tiborné, Jeges Mária

Margit Kórház, Csorna: Pődör Miklósné

Petz Aladár Megyei Kórház, Győr: Bodor Györgyné, Boros Gáborné, Hadarics Lászlóné, Makk Gyuláné, Németh Istvánné, Néveri Árpádné, Pálmai Lászlóné, Szentmihályiné Horváth Matild, Takács Éva, Tar Judit, Tüske Irén

Hajdú-Bihar megye

DOTE: Bergyár Viola, Botosné Csige Amália, Csege Ibolya, Domján Péterné, Gál Lászlóné, Garami Gyuláné, Hajzer Péterné, Horváth Józsefné, Juhász Zsuzsa, Dr. Körtvélyesiné Dankó Lukács Jolán, Nagyné Szőke Erzsébet, Pető Istvánné, Simon Ilona, Szégely Jánosné, Szepesi Gáborné, Szladek Árpádné, Tornai Zoltánné, Zsolyomi Ágnes

Területi Kórház, Berettyóújfalu: Bartha Ferencné, Bíró Lajosné, Hajnal Jánosné, Hajzer Gizella, Horváth Éva, Karancsi Vincéné, Dr. Kincsesné Szónya Katalin, Lipták Andrásné, Martinek Katalin, Nagyné Kapás Julianna, Nedeczky Gézáné, Papp Anikó, Ráczné Gombos Irén, Szemes Imréné, Vincze Margit

Heves megye

Albert Schweitzer Kórház, Hatvan: Gólya Lajosné

Bugát Pál Kórház, Gyöngyös: Balogh Jánosné, Berényiné Dobre Mária, Berta Attiláné, Farkas Mária, Lőrincz Melinda, Nagy Györgyné, Nagy Józsefné, Sárosi Lászlóné, Szekrényes Vilmosné, Tóth Lászlóné, Udvari Éva, Vincze-Papp Jánosné

Markhot Ferenc Kórház RI, Eger: Bornemissza Lászlóné, Hegyaljai Judit, Kiss Julianna, Pál Ágnes, Szloboda Imréné

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Baloghné Hrutka Jolán, Dr. Barcsik Józsefné, Bolyhos Andrásné, Csomor Gyuláné, Fodor Irén, G. Kiss Istvánné, Kass Istvánné, Kátainé Jákl Anna, Kiss Ambrus Ilona, Kiss Lászlóné, Orvos Nagy Józsefné, Pallai Sándorné, Papp Ilona, Pozsikné Balla Gabriella, Sűrű Dezsőné, Szabó Lászlóné, Szécsiné Kovács Irén

Pest megye

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa: Adamcsek Jánosné, Ágoston Gézáné, Andrási Ilona, Bangóné Szerekes Erika, Baráth Katalin, Bíró Gabriella, Buday Noémi, Cserhátiné Molnár Rozália, Czimbalekné Pámer Erzsébet, Daruné Gampel Lucia, Dobsa Lajosné, Dudásné Gergely Margit, Farkas Ferencné, Gémesiné Lőrincz Márta, Dr. Gyenge Mátyásné, Győrfi Erzsébet, Györkös Beatrix, Hajduk Pálné, Hegedűs Józsefné, Hudák Erika, Juhász Mária, Kabany Györgyné, Kállai Éva, Kálmán Éva, Kerek Istvánné, Kiss Erzsébet, Kiss Istvánné, Korány Imréné, Kovácsné Kummer Márta, Kristóf Csilla, Krivanik Ferencné, Krivanikné Tóth Kamilla, Kurja Tünde, Majdán Lászlóné, Mócsa Anikó, Némethi Györgyné, Noskó Istvánné, Pajer Györgyné, Pajor Endréné, Pesti Irén, Péter Ildikó, Petrovszki Istvánné, Pozsárné Dobos Ildikó, Rab Gáborné Paulik Irén, Dr. Rácz Tiborné, Rózsa Katalin, Sági Katalin, Sallai Lászlóné, Sándorné Zsigmond Mária, Sári Andrásné, Sarkadi Gáborné, Sebián Erzsébet, Sleisz Géza, Sós Jánosné, Szabó Imréné, Szarka Andrásné, Szilágyi Jánosné, Tanács Ferencné, Turai Istvánné, Turi Gyuláné, Vajda Mária, Ványi Zsuzsa, Varga Istvánné, Varga Józsefné, Vereczki Katalin, Zebegnyei Istvánné, Zólyomi Jánosné, Zombori Éva, Zsigri Piroska

Nagykőrös: Bognár Istvánné, Pap Ferencné, Vágány Tamásné

Szent Rókus Kórház, Budapest: Kárpáti Zsuzsanna, Kiss Dezsőné, Zsiga Mária

Törökbálint: Balázsné Ihász Zsuzsanna, Bucsek Istvánné, Deres Zoltánné, Hajdúné Domin Edit, Kucsera Pálné, Dr. Lévai Attiláné, Tóthpál Lászlóné

Vác: Bugarszkiné Sárközi Gizella, Kárpáti Zoltán, Molnár Gabriella

Somogy megye

Kaposvári Kórház: Által Sándorné, Pintér Lászlóné, Simoncsics Dezsőné, Szabó Gyuláné, Takács Jánosné

Marcali Kórház: Keszler Terézia

Nagyatádi Kórház: Dr. Bokcsek Istvánné, Csicskó Istvánné, Dr. Herr Gyuláné, Minauf Béláné, Nagy Jószefné, Németh Istvánné, Vida Zoltánné

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fehérgyarmat: Barkaszi Jánosné, Borbély Sándorné, Demeter Istvánné, Karácsonyné Szilágyi Éva, Kertész Károlyné, Kocsis Zoltánné, Kun Gézáné, Simon Andrásné, Simon Sándorné, Tóth Imréné, Tóth Józsefné

Jósa András Kórház, Nyíregyháza: Agócs Jánosné, Babosi Györgyné, Borbás Istvánné, Borsy Béla, Dajnics Miklósné, Dömötör Lászlóné, Egri Sándorné, Farkas Antalné, Fujd Ferencné, Fülöp Gáborné, Huczman Miklósné, Kósa Sándorné, Kőváriné Pisák Erzsébet, Marcsik Ferencné, Móricz Istvánné, Nagy Géza, Orha Sándorné, Orosz Sándorné, Pócsik Klára, Pócsik Tiborné, Sári Jánosné, Simai Erzsébet, Szűcs Józsefné, Szűcs Lajos, Tamás Tiborné, Tóth Ibolya, Tóth Lászlóné, Tulipán Ibolya, Varga Éva

Kisvárda: Bardi Gézáné, Bölkényiné Gyüre Erzsébet, Faragó Anna, Kovács Józsefné, Kovács Károlyné, Kruppa Józsefné, Rákóczi Bertalanné, Somogyi Lászlóné

Mátészalka: Dávida Gyuláné, Fedics Ernőné, Grega Ferencné, Kovács Gáborné, Szabó Katalin, Szilvássy Lajosné

Nagykálló: Csikai Sándorné, Dopita Gáborné, Nyeste Istvánné, Polom Györgyné, Tamás Istvánné

Tolna megye

Bátaszéki Szociális Osztály: Csont Domonkosné

TMÖ Kórház, Szekszárd: Genszler Ádámné, Gyöngyösi Sándorné, Kiss Istvánné, Kovács Pálné, Lenti Jánosné, Nagy Zoltánné, Sülő Béláné, Szabó Jószefné, Vass Judit

Vas megye

Általános Rehabilitációs Kórház, Szentgotthárd: Móricz Józsefné

ÁNTSZ Vas megyei Intézete, Szombathely: Vágó Józsefné

Markusovszky Kórház, Szombathely: Balogh Anita, Dr. Baráthné Kerekes Ágnes, Benkő Lászlóné, Berkes Sándorné, Bolfánné Góczán Zsuzsanna, Döme Béláné, Dömötör Lászlóné, Éderné Szenczi Edit, Gáspár Antalné, Molnár Mária, Nagy Ferencné, Ősze Terézia, Ruboritsné Kiss Mária, Tóth Margit

POTE Egészségügyi Főiskola: Somogyi Józsefné

Vas megyei Tüdőgyógyintézet, Hegyfalu: Erős Józsené, Horváth Zsuzsanna

Városi Kórház, Celldömölk: Nagyné Tóth Antónia, Zsirainé Sebestyén Erika

Városi Kórház, Körmend: Samu Ferencné, Wágner Vilmosné

Veszprém megye

Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém: Albert Márta, Berta Ferencné, Budai Jánosné, Dr. Csordásné Vida Zsuzsanna, Debreczeni Istvánné, Jáger Márta, Kaposiné Szita Márta, Karnyárné Bakonyi Mária, Kissné Balogh Edit, Kovácsné Beregszászi Éva, Kurucz Katalin, Mészáros Ferencné, Nagy Arnoldné, Nagy Ferencné, Pétervári lajosné, Pimper Józsefné, Sümegi Viola, Szabó Béláné, Szijártó Jánosné, Vinkler Lajosné, Zagyva Lászlóné

Magyar Imre Kórház, Ajka: Csernyánszky Miklósné, Vánik Sándorné

Városi Kórház, Várpalota: Dr. Huszár Pálné

Zala megye

Megyei Kórház, Zalaegerszeg: Bogáné Fakér Zsuzsanna, Fodorné Kovács Erzsébet, Horváth Istvánné, Kőrösi Ferencné