Az Egyesület célja

A Magyar Ápolási Egyesület főbb jellemzőinek bemutatása

A Magyar Ápolási Egyesület 1989-ben alakult meg a Magyar Kórházszövetségben korábban működött Ápolási Szekció jogutódjaként. Az egészségügyi szakdolgozók első független szakmai érdekképviseleti szervezete, napjainkban kiemelten közhasznú szervezetként működik.

Főbb céljai:

 • a magyar ápolásügy képviselete a nemzetközi szintéren
 • ápolók szakmai és etikai érdekeinek képviselete hazánkban
 • ápolás/gondozás elméletének és gyakorlatának fejlesztése
 • az egészség építése, megőrzése, helyreállítása az ápolási/gondozási munka révén
 • részvétel az egészségpolitika alakításában
 • társadalmi vélemények közvetítése az egészségügyi és szociális szolgálat irányítói felé

Főbb feladatai:

 • ápolási/gondozási szolgálat minőségének, hatékonyságának növelésében való részvétel az oktatás, nevelés, szervezés, vezetés, tudományos kutatás eszközeivel
 • a magyar nép egészségi állapotának javítását célzó hosszú távú társadalmi programok végrehajtásában való közreműködés

Hazai képviselet:

Az egészségügyi ellátásban működő több mint 100.000 ápoló, illetve az alap, közép, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók, kiknek közel 70%-át az ápolói alapképzettséggel rendelkezők teszik ki, továbbá hallgatók és nyugdíjasok. Tiszteletbeli és pártoló tagjaink neves közéleti személyiségek, egészségügyi vezetők.

Külföldi képviselet:

Az összes szakdolgozói szervezet közül egyedül a Magyar Ápolási Egyesület rendelkezik ICN tagsággal (International Council of Nurses, Genf), ezért a nemzetközi szintéren egyesületünket fogadják el a magyarországi ápolók hivatalos képviselőjének.

Együttműködünk a WHO Európai Régió (Koppenhága) ápolásügyi részlegével, egyesületünk tagja a Nemzeti Ápolási Egyesületek Együttműködésének (EFNNMA/WHO ).
Részt veszünk az Európai Unió Állandó Nővérbizottságában (Permanent Committee of Nurses of European Union). Aktív kapcsolatot tartunk fenn, illetve közös projektekben dolgozunk több nemzeti ápolási egyesülettel, pl. brit, finn, lengyel, cseh és más szervezetekkel is.

Hazai szakmai érdekképviselet:

A Magyar Ápolási Egyesület együttműködik mindazon kormányzati és NGO szervezetekkel, melyek az egészségügyi szolgálat működésében érdekeltek. Részt vesz, esetenként kezdeményezően, jelentős szakmapolitikai döntések előkészítésében és végrehajtásában.

Néhányat konkrétan említve: az ápolóképzés reformja, egyetemi ápolóképzés bevezetése, ápolás és az ápolásvezetés helyének biztosítása, az otthonápolás rendszerének, ellenőrzésének és idevonatkozó jogszabályok előkészítése, az 1998. évi LXIII. törvény értelmében működő Megyei Egyeztető Fórumok munkája, 1997. évi CLIV. törvény előkészítése és végrehajtása. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai törvénytervezet előkészítése. Részt veszünk az egészségügyi szakképzések független szakmai vizsgabizottságaiban való képviselet kijelölésében, törvénytervezetek- kormány előterjesztések véleményezésében, szakmai továbbképzések – konferenciák szervezésében. Javaslatot tettünk a közalkalmazotti illetményemelés rendezésére.

Ápolói létszámhelyzet, megoldási javaslatok

Az első felmérést és megoldási javaslatot 1999. július 9-én készítettük (megjelent az “Ápolásügy 12.évf. 4.sz-ban) és küldtük el az Egészségügyi Minisztériumba.

Az anyagot a későbbiekben megküldtük Dr. Cser Ágnes az EDDSZ elnöke, majd Dr. Kökény Mihály, az Országgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága elnöke részére.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a témát napirendre tűzte és 2000. június 8-án tárgyalta. A tárgyalási anyagot friss adatokkal egészítettük ki, miszerint (reprezentatív kérdőíves felmérés) egy év alatt közel 2000 kórházi ápoló lépett ki munkahelyéről.

Javaslataink: – átfogó bérrendezés, iskolázási, munkába állási és nyugdíjazási kedvezmény, természetbeni juttatások – akkor nem, a jelenlegi egészségügyi Miniszter által azonban elfogadást nyertek. Megvalósításukra fokozatosan kerül sor. Első javaslatunk, az ápolói szakképzés ingyenessé tétele (a rezidens képzéshez hasonlóan), melynek megvalósításáról az Egészségügyi Minisztérium közleménye rendelkezik (Eü. K. 14. Sz 07. 18.). Következő javaslatunk: ösztöndíj bevezetése az ápolóképzésben. Erre vonatkozó rendelkezés: az ápolói szakképesítést nappali képzésben megszerzők munkahelyi társadalmi ösztöndíjjal történő támogatása (Eü. K. 17/2001 sz.).

Képzés, továbbképzés

Az ápolóképzés reformját, az eurokonform rendszer tervezetének kidolgozásával (1990) egyesületünk kezdeményezte, végrehajtásában aktívan részt vesz.
Az 1995.évi LXXXIV. törvény 11.§ és a módosító 45/1999 (XII.13) O.M. rendelet értelmében vizsgabizottsági tagként illetve elnökként az egyesület részt vesz a szakmai vizsgabizottságok munkájában.
Az elmúlt oktatási évben az ország 61 egészségügyi szakképzést folytató iskolája és az ETI által szervezett szakosító képzések vizsgabizottságaiba összesen 205 vizsgabizottsági tagot delegáltunk. Tőlük a kiváló szakmai ismeretek mellett a vizsgáztatás pontos szabályainak ismeretét is követeljük, melynek biztosítására tíz alkalommal szerveztünk továbbképzést összesen 281 fő részvételével.

Az egyesület tagja az ETI tankönyvbizottságának, képviseli az ápolókat az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsban valamint az ESZTB-ben. Részt veszünk az eü-i szakképzés felszerelési jegyzékének, valamint a gyakorlóhelyek pályázati szempontjainak összeállításában, az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) felülvizsgálatában. Ezek, valamint a pályázati programok helyszíni ellenőrzésében. Továbbá a Nemzeti Akkreditációs Tanács Egészségügyi Szakmai Akkreditáló Bizottság munkájában, valamint a Nemzeti Egészség Fejlesztési Terv készítésben. Részt veszünk továbbá az Egészségügyi, Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács munkájában.

Pontszerző továbbképzésekre rendszeresen pályázunk, melyek mind a 40 órás, mind az 1-2 napos konferenciás formában igen népszerűek.
Az utóbbi időszakban az alábbi továbbképzéseket szerveztük:

 • Otthoni szakápolás, Mátészalka 1999., Nyíregyháza 1999. – 34 pont
 • Egészségügyi szakdolgozók etikai, és jogi továbbképzése, Szekszárd 1999.-2000. – 29 pont
 • Változó környezet, változó ápolás, MÁE Balassagyarmat 1999. – 38 pont
 • Fiziotherápia helye, jelentősége és szerepe a betegellátásban és rehabilitációban, Budapest 2000. – 33 pont
 • A női nemiszervek, az emlő daganatainak megelőzése az ápolási munka részeként, Budapest 2000-2001, Berettyóújfalu 2001, Orosháza, Cegléd 2002., Balassagyarmat, Miskolc, Budapest 2003. – 38 pont
 • Szakmai kommunikáció fejlesztésének lehetőségei, Budapest, 2001-2002, Balatonaliga 2002. Szentendre 2003. – 38 pont
 • Evidenciákon alapuló ápolás a gyakorlatban, Budapest 2001, Balatonaliga 2002, Budapest 2003. – 40 pont
 • Műtősszakasszisztensi Konferencia, Szombathely 2000., Budapest 2002. – 10 pont

Struktúra, működési feltételek

Egyesületünk működésének 14 éve alatt országos hálózatot alakítottunk ki. A működés elve a területi közigazgatási felosztáshoz, illetve a szakmai érdeklődéshez igazodik.

Területi: hét régió, 19 megye és Budapest. Megyénként több városi, illetve intézményi, Budapesten szintén intézményi helyi szervezetek működnek.

Szakmai: az egyes szakmaterületek szerinti Szakmai Szekciók: Ápoláskutatási, Szülésznői, Onkológiai, Audiológiai, Alapellátási, Foglalkozás-egészségügyi ápolói, Fiziotherápiás Szakasszisztensi, Dialízis, Gyermekápolói, Szakoktatói, Klinikai Elektrofiziológiai Asszisztensi, Sebészeti, Műtősszakasszisztensi, Szociális

Állandó Bizottságok: Felügyelő Bizottság, Humánpolitikai Érdekvédelmi Bizottság, Etikai Bizottság, Szakmai Fejlesztési Bizottság.

Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés, két közgyűlés között pedig az Országos Vezetőség. A vezetőség tagjai a megyei képviselők és tanácsadó szervei a szakmai szekciók.

Az egyesület képviselője az elnök.

A működés gazdasági feltételeit a tagsági díj biztosítja, amely az ápolók alacsony fizetéséhez igazodóan szintén alacsony. Taglétszámunk a nagyszámú pályaelhagyó ellenére folyamatos emelkedést mutat. A szegényes infrastruktúra mellett a tagság elkötelezettsége, lelkesedése folyamatos fejlődést biztosít.

A kiváló szakmai és egyesületi munka elismerésére Kossuth Zsuzsanna emlékérmet alapítottunk, mely évente, az Egyesületi közgyűlés alkalmával kerül átadásra.

Országos rendezvénnyel ünnepeljük minden év májusában az Ápolók Nemzetközi Napját, melyen az Egyesület által javasoltak miniszteri kitüntetésben részesülnek.

Az Egyesület tájékoztató folyóirata az “Ápolásügy” évente 5 alkalommal jelenik meg.

A Magyar Ápolási Egyesület 1998-ban kiemelkedő társadalmi tevékenysége elismeréséül a Népjóléti Miniszter Elismerő Oklevele Miniszteri kitüntetésben részesült.

Bugarszki Miklós
elnök