2005

Beszámoló

XVI. ÁPOLÓK NEMZETKÖZI NAPJA

„Ápolók a betegek biztonságáért: küzdelem a hamis, illetve rossz minőségű gyógyszerek ellen”

 

Az idén május 10.-én ünnepelte a Magyar Ápolási Egyesület az Ápolók Nemzetközi Napját. Az esemény egy napos rendezvény keretében került lebonyolításra május 10.-én a Semmelweis Egyetem NET-ben.

A Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri nagy előadó termébe az ország minden részéből érkeztek az egészségügyi szakdolgozók, vendégek. Összesen közel 646 fő szakdolgozó és 70 fő vendég regisztráltatta magát.

A program levezető elnöke Bugarszki Miklós a Magyar Ápolási Egyesület jelölt elnöke volt.

Az ünnepi ülés fővédnöki tisztét Dr. Rácz Jenő Egészségügyi Miniszter töltötte be.

Az Elnökségben helyet foglalt még Dr. Schvarcz Tibor a Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának elnöke, Prof. Dr. Tulassay Tivadar a Semmelweis Egyetem Rektora, Boldogné Csurik Magdolna az Országos Tisztifőorvosi Hivatal osztályvezetője, Varga Ilona az Ápolási Szakmai Kollégium tagja és Mucha Márkné a MÁE leköszönő elnöke.

A Himnusz és az ICN induló meghallgatása után, az ápolást szimbolizáló mécses meggyújtását követően, Dr. Rácz Jenő miniszter úr lépett az ünnepi emelvényre. Ünnepi köszöntőjében nagyra értékelte az egészségügyi szakdolgozók, ápolók munkáját és biztosította Őket arról, hogy a tárca odafigyel a jövőben is élet és munkakörülményeik alakulására, szakmai megbecsülésükre. Miniszter úr ismertette a Kormány az egészségügyre vonatkozó „21 lépés” című programját.

Balogh Zoltán elnök az XVI. Ápolók Nemzetközi Napja tiszteletére köszöntötte az ünnepség vendégeit, résztvevőit és beszámolt a MÁE jövőbeli feladatairól, eddig elért eredményeiről.

Emelkedett hangulatú pillanatok következtek, amikor miniszter úr átadta a miniszteri kitüntetéseket a MÁE által felterjesztett munkatársainknak. A szép plakettek, oklevelek mellé mindenki virágcsokrot is kapott.

Kitüntetést kaptak:

A Magyar Ápolási Egyesület által felterjesztettek:

PRO SANITATE Emlékérem:

 • Szabó Andrásné
 • Nagy Zoltánné
 • Vajdáné Csák Rózsa

 

Egészségügyi Miniszteri Dicséret:

 • Lajos Péterné
 • Vágó Józsefné
 • Szűcsné Balogh Andrea
 • Karajzné Lévai Ágneas
 • Takács Attiláné

 

Egészségügyi Miniszteri Díszoklevél:

 • Ördög Józsefné

 

Az Egészségügyi Minisztérium által javasoltak:

PRO SANITATE Emlékérem:

 • Takács Lászlóné
 • Lacináné Veress Lídia
 • Hornáczki Barnabásné
 • Mészáros Elvira

 

Egészségügyi Miniszteri Dicséret:

 • Nedermann Ferencné
 • Budavári Gyuláné
 • Kocsis Zsoltné

Egészségügyi Miniszter Díszoklevele:

 • Dr. Székely Zoltánné
 • Korpás Lajosné

Az esemény után szép, ünnepi hangulathoz illő verset hallhatott a közönség. Reményik Sándor:”Ne ítélj” c. versét Kalmár Anikó a Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola tanulója adta elő. Ezt követően Zupka Ágnes a Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola 13. évfolyamának csecsemő-és gyermekápoló szakos hallgatója teremtett meleg hangulatot a hallgatóság szívében az S-Club7 együttes: I never had a dreamcantrum című számának eléneklésével.

További megható pillanatok tanúi lehettünk, amikor Balogh Zoltán elnök meleg szavakkal és elismeréssel méltatta az Egyesületért, az ápolásért, az ápolás ügyéért, kiemelkedő szakmai munkát végzett kollégákat. A MÁE által alapított Kossuth Zsuzsanna Emlékérem átadása méltó módon szimbolizálta a tagság elismerését és tiszteletét a több éves példamutató erkölcsi, szakmai, és érdekképviseleti munkát végzettek számára, akik a következők voltak: Dr. Baráthné Kerekes Ágnes, Baukó Mária és Csikai Sándorné.

A zárszó és a Szózat elhangzása után, a kitüntetettek és felterjesztőik az Elnöki fogadásra kaptak meghívást egy ünnepi ebéd közös elfogyasztására, melyet követően mindenki kötetlen együttléttel ünnepelhetett tovább ezen a szép májusi napon.


 ÁPOLÓK NEMZETKÖZI TANÁCSÁNAK JELSZAVA

Gyilkos utánzatok – ápolók a gyógyszerhamisítás ellen

 

Az Ápolók Nemzetközi Napjának idei mottója Ápolók a betegek biztonságáért: küzdelem a hamis, illetve rossz minőségű gyógyszerek ellen kapta a központi szerepet az ICN által vezetett multiszektoriális kampányban, bevonva minden egészségügyi dolgozót, betegképviseleteket, termelőket valamint egyéb szabályozó szerveket.

Mi hamis, illetve rossz minőségű gyógyszer? A rossz minőségű, valamint hamisított gyógyszerek súlyosan veszélyeztetik a lakosság, a betegek egészségét, illetve az ellátás minőségét. Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerellenőrzési Hivatala (FDA) felmérése szerint a hamis készítmények a forgalomban levő gyógyszerek több, mint 10%-át teszik ki mind a fejlődő, mind pedig a fejlett országokban. Becsült adatok szerint a fejlődő országokban a hamisított gyógyszerek a 25%-os arányt is elérik. Nyilvánvaló hogy a globalizáció és az egyre terjedő Internet használat elősegíti a hamisított készítmények elterjedését. A hamisított gyógyszerek elsődleges áldozatai a betegek, illetve az egyéb fogyasztók. Ezen emberek védelmének érdekében elengedhetetlen a széles körű tájékoztatás és felvilágosító munka, valamint a nem megfelelő minőségű gyógyszerfogyasztás következményeinek ismertetése. Az ápolók, mint elsődleges gondoskodók kulcsszerepet töltenek be a hamisított gyógyszerek felismerésében és a gyanús készítmények megfelelő szerveknél való jelentésében.

A WHO meghatározása szerint hamisított gyógyszernek minősülnek azon készítmények, amelyeket szándékosan és félrevezetően hibásan címkéznek, nem feltüntetve a készítmény azonosságát, és/vagy eredetét, valamint azon termékek, amelyek megfelelő hatóanyagot tartalmaznak hamis csomagolásban de rossz összetételben, illetve hatóanyag nélküli vagy hatástalan hatóanyag-tartalmú szerek. A Gyógyszerészek Világszövetségének (FIP) álláspontja szerint a hamis gyógyszerek a szándékosan és félrevezetően hibásan címkézett készítmények amelyeken nincs feltüntetve a készítmény azonossága és/vagy összetétele és forrása, illetve a gyártás során felhasznált anyagok.

Rossz minőségű gyógyszernek minősülnek a WHO állásfoglalása szerint azon eredeti gyógyszerek, amelyeket legitim gyártók állítanak elő, de nem felelnek meg a minőségi előírásoknak. Ezek a készítmények minősége a nem megfelelő gyártási technológiából, vagy eltartásból eredően csökkenhet. A rossz minőségű gyógyszerek lehetnek gondatlanság, emberi mulasztás, elégtelen emberi és anyagi erőforrás-hiány ill. hamisítás következményei. Forgalomba kerülhet elégtelen minőségű gyógyszer akkor is, ha a legitim gyártó törvényen kívüli ügyletekbe keveredik. Amennyiben a rossz minőségű készítmények célja a jogtalan profit biztosítása, gyógyszerhamisításról beszélünk.

A hamis készítmény kifejezés vonatkozhat márkára vagy hatóanyagra, vény köteles, vény nélküli és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekre egyaránt. Ezen készítmények tartalmazhatnak az egészségre ártalmatlan, de akár mérgező hatóanyagokat is.

A hamis vagy módosított hatóanyagok (pl. farmakológiailag aktív, vagy más közvetlen hatású) mellett ezen készítmények tartalmazhatnak olyan hozzáadott anyagokat, amelyek a fogyasztókra károsak lehetnek. A vivőanyagok a gyógyszerek készítésénél használatosak, esetenként a bevételt segítik, általában közömbös, vagy enyhén aktív farmakológiai aktivitással. Néhány országban lejárt, lopott, vagy nem engedélyezett gyógyszerekkel kereskednek, megváltoztatva a dobozon feltüntetett lejárati időt. Jelen van a termékmanipuláció olyan formája is, mikor az eredeti csomagolásba hamis készítményt töltenek. A rossz minőségű gyógyszerek azokban az országokban terjednek, ahol az egészségügyi infrastruktúra összeomlott, pl. a háború sújtotta területeken, ill. ahol a felügyelő és ellenőrző intézmények nem működnek hatékonyan. Hasonlóan nőhet ezen szerek előfordulása ott, ahol a gyógyszerek ára magas, és nem megfizethető, ilyenkor a rászorulók alternatív forrásokat keresnek.

A rossz minőségű gyógyszerek nem biztonságosak és hatékonyak, nem gyógyítják illetve előzik meg a betegségeket, ezáltal károsítják a betegeket. A rossz minőségű gyógyszerek pazarolják a beszerzési, raktározási, szállítási és elosztási erőforrásokat, amellett hatástalanok, vagy egyenesen kártékonyak akár mérgezést, illetve halált okozva. A rossz minőségű gyógyszerek az egyik leggyakoribb forrásai a rezisztencia kialakulásának egyes fertőző betegségekben, mint pl. a tuberkulózisban. Példaképpen a rossz minőségű gyógyszerrel kezelt tuberkulózis, amely egyébként 3 hónap alatt gyógyítható, költsége 11 USD, átalakulhat multirezisztens formába, amelynek kezelési időtartama meghaladja a két évet, a kezelés költségei pedig a százszorosát az első vonalbeli készítmények árának, amelyekkel a nem rezisztens típusok gyógyíthatók.

Fordította: Gáti Katalin
FirstMed Centers főnővére