Kossuth Zsuzsanna-díjban részesültek – 2003

2003.

Mucha Márkné, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke 1958-1963-ig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Belgyógyászati Klinikáján ápolónőként kezdte pályáját, majd 1963-1972-ig a Csepel Vas és Fémművek üzemi ápolónője, 1973-1985-ig a Csepeli Kórház-Rendelőintézet intézetvezető főnővére, aki felelős volt az ápolásért a kórházban, a szakorvosi rendelőintézetben és az alapellátásban: körzeti ápolói és üzemi ápolói szolgálatoknál. 1985-1995 között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Orthopédiai Klinika intézetvezető főnővére volt. 1994-1998 között a Népjóléti Minisztérium PHARE és Világbanki PMU ápolási szakértője. 1999-től napjainkig az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (ESZTT) és Bizottság (ESZTB), továbbá az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Intézet (ETI) Tankönyv Bíráló Bizottságának tagja. 2001-től napjainkig az Egészségügyi Szakmai Akkreditáló Bizottság (SzAB) tagja. Az 1989-ben megalakult Magyar Ápolási Egyesületet alapító tagja, majd tizennégy éven keresztül elnöke. Kitartó elhivatottságával és érdekérvényesítő képességével kivívta a hazai és a külföldi szakemberek, szakmai szervezetek, intézmények, munkatársak elismerését és megbecsülését, ami az egyesület presztízsét kedvezően alakította. A kamarává alakulás hosszadalmas és sokszor kompromisszumokat, türelmet, igénylő feladataiban, kitartó elszántsággal és következetességgel lépett fel a közös érdekek mentén, a törvényi előkészítés fáradságos feladataiban. Nevéhez fűződik a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna Emlékérem díj megalapítása.