In memoriam Mucha Márkné Katalin

Mély fájdalommal tudatjuk tagtársainkkal és minden magyar ápolóval, hogy Mucha Márkné Katalin, a Magyar Ápolási Egyesület alaptó tagja, titkára, majd 20 évig elnöke, életének 81. évében 2021. június 04. napján elhunyt.
Legmélyebb tisztelettel és elismeréssel búcsúzunk egy Igaz Embertől, aki 1989-ben szakmai tudása és erkölcsi normái alapján képes volt egy “értékalapú, szakmai közösség” létrehozására és fenntartására.
Szakmai tapasztalata, elméleti tudása, hazai és nemzetközi kapcsolatai révén hívta fel a figyelmünket a szakmapolitika hangsúlyos szerepére, érdekeink érvényesítésének fontosságára.

A Magyar Ápolási Egyesület élén megmutatta hogyan kell egy célért együtt küzdeni, közösséget építeni, hatékonyan az ápolókért tenni.

Katalinnak jelentős szerepe volt az egyesület legrangosabb kitüntetésének, Kossuth Zsuzsanna-díjnak megalkotásában, a magyar ápolók nemzetközi szintéren történő megjelenésében, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elindításában.

Több mint 30 évet hittel, önzetlenül, embert próbáló módon küzdött az ápolás, mint hivatás felemelkedéséért.

Emlékét örökké megőrizzük!

Minya Tünde elnök