Kossuth Zsuzsanna-díjban részesültek – 2011

Ináncsi Julianna

1976 óta dolgozik jelenlegi munkahelyén a Fejér Megyei Szent György Kórházban. Kezdetekben a Fertőző osztályon dolgozott, mint higiénés nővér. Korán kitűnt szorgalmával, elkötelezettségével. 1979-től a Tüdőgondozó vezető asszisztense, majd 2007-ben e felelősségteljes munka mellett elvállalta a Pulmonológiai osztály osztályvezetői főnővéri feladatait.

A Magyar Ápolási Egyesület alapítója, a Fejér megyei szervezet elnökségi tagja. Sok segítséget nyújt a tagtoborzásban, valamint továbbképzések megszervezésében

Szakmai munkája példamutató, ápolói tevékenységét a hivatásszeretet, a beteg emberek és a közösség iránti igazi elkötelezettség vezérli.

Munkája, tevékenysége minta a fiatalabb kollégák számára, és méltó a kitüntetésre.


 

Rigó Mária

1971-ben pályakezdő ápolónőként került a Megyei Kkórházba. Folyamatos képzések, továbbképzések révén jelenleg intézményünkben 1995. október 1-től az ápolási igazgatói feladatokat látja el.
1974-ben betegápolói oklevelet szerzett, ezt követően két év múlva már igen fiatalon bebizonyította kiváló szakmai felkészültségét, ezért az intézmény III-as Belgyógyászati Osztályán főnővér helyettesi feladatokkal bízták meg. Ápolónői szakmai munkája mellett nagy hangsúlyt fektetett az újonnan érkezett fiatal pályakezdők tanítására, gyakorlati oktatására. Ez irányú elhivatottságát bizonyítja, hogy a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Főiskolai Karán 1995-ben szakoktatói diplomát szerzett. 2000 januárjában megszerezte a második diplomáját szociális menedzser szakon.
Intézményében átalakította az életét meghatározó, hivatástudattal szeretett ápolási tevékenységet. Új alapra, a tudás alapjaira helyezte a hangsúlyt. A környezet változásai rákényszeríttették, hogy átgondolja intézményének belső szervezeti felépítését, működését. Felismerte azt a tényt, hogy az emberi erőforrás egyre nagyobb jelentősséggel bír, s hogy képesek legyünk a változásokat követni, azokat az intézmény előnyére fordítani, a hangsúlyt az emberi erőforrás fejlesztésére helyezte át.
2002 júniusától nagy kihívásnak kellett eleget tennie, mivel intézményében minőségbiztosítási rendszer kiépítését, és tanúsításra való felkészülését kezdte meg. Az ápolói munka színvonalának emelése, valamint a tanúsítás elérése érdekében fáradhatatlanul irányította, irányítja, szervezi szakdolgozói körben a Minőségbiztosítási és Környezetirányítási Rendszer működésének minden egyes mozzanatát.
A Magyar Ápolási Egyesület alapító tagja. Az intézményben szívügyének tartja a dolgozók folyamatos szakmai fejlesztését. Az Egyesület rendezvényeit fő szervezőjeként rendszeresen lebonyolítja. Új tagokat toboroz. Megyei, országos rendezvényeken rendszeresen részt vesz. Együttműködik az Ápolási Egyesület megyei vezetőségével. Az oktatói, vizsgáztatói feladatokat több mint egy évtizede lelkiismeretesen és megalapozott szakmai tudással látja el.
Szakmai tudása, rendkívüli teherbíró képessége, hivatásának önzetlen elkötelezettsége, és az eddig megtett szakmai életútja méltóvá teszi a Kossuth Zsuzsanna-emlékéremre.