Kossuth Zsuzsanna-díjban részesültek – 2015

Babonits Tamásné

Babonits Tamásné egészségügyi életpályája 1974-ben laboratóriumi asszisztensként kezdődött.

Az egészségügyi főiskola intézetvezető-képző szak és az egészségügyi menedzser szak elvégzését követően a Péterfy Sándor Utcai Kórház Központi Laboratóriumának vezető asszisztense.

1995-től az intézet ápolási igazgató helyettese; 2002-től múlt év december 30-ig ápolási igazgatója.

Karrier-életútja során munkatársai képzését és továbbképzését kiemelt feladatának tekintette.

Rendkívül fontosnak tartotta a szakdolgozók élet- és munkakörülményeinek javítását, közös kulturális programok, harmonikus összejövetelek szervezését; az intézeti kultúra ápolását.

Oktatói tevékenysége példaértékű. Gyakorlatvezető, óraadó az ETI-ben. A Nyugat-magyarországi Egyetem egészségügyi menedzser szakán; a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán, ahol 2014-ben mesteroktatói cím elismerésben részesült.

2008-tól a MESZK Országos Szervezetének fekvőbeteg ellátási alelnöke. Aktívan részt vesz a szakképzés fejlesztésében, közreműködik a szakmai érdekegyeztetéseken, az ápolásszakmai előterjesztések véleményezésében.

Konstruktív javaslataival építi a hazai ápolás fejlesztését.

Munkáját 2003-ban Miniszteri dicsérettel, 2012-ben Pro Sanitate kitüntetéssel ismerték el.

Babonits Jutkát a hazai ápolás ügyéért vállalt fáradhatatlan tevékenységéért a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna Emlékérem és Díszoklevél kitüntetésben részesíti.


 

Kónya Anikó

Kónya Anikó a Balatonfüredi Állami Szívkórház ápolási igazgatója. 32 éve áll az egészségügy szolgálatában.

Ápolóként, fizioterápiás asszisztensként kezdte karrier életútját.
Munkája mellett folyamatosan tanult, tovább képezte magát, diplomás ápolóként majd egészségügyi szakmenedzserként állt az ápolásvezetés szolgálatában. (10 évig osztályvezető főnővér, 11 éve ápolási igazgató.

Az utánpótlás biztosítása érdekében fő feladatának tekinti a hallgatók pályán tartását. Az egészségügyi főiskola ápoló- illetve gyógytornász hallgatóinak évek óta elhivatottan szervezi a gyakorlati képzéseket.

A lakosság körében a prevenció területén végzett oktatói-nevelő munkáját városa is elismerte.

2012-ben Balatonfüred „Egészségügyért” kitüntetésben részesítette.

1994-ben már a dohányzás visszaszorításáról, készített tanulmányt és tartott előadást.

Kónya Anikó szakmai tudását, gyakorlati tapasztalatait össztársadalmi szinten is a köz szolgálatába állította.

A Magyar Kardiológiai Társaság szakdolgozói munkacsoportjának vezetőségi tagja. A szakmai profilnak megfelelő továbbképzéseket szervez és előadásokat tart.
Az Ápolási Szakmai (Szakdolgozói) Kollégium Tanács elnöke

Korábban öt évig a Kollégium tagja. E tisztségével a közigazgatásban is képviseli a szakdolgozókat.

A Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének régióvezetője.
A Magyar Ápolási Egyesület Tagja
A Menedzserklub vezetőségi tagja.
Munkáját 2014-ben miniszteri dicsérettel ismerték el.

Ez évben felvállalta szervezését az Egészségügyi Szakdolgozók 46. Országos Kongresszusának.

Megtette az első lépést a tudományos igényű pályamunkák felhívására, ezzel is motiválva az ápolókat, szakdolgozókat a folyamatos tanulásra, előadásra való felkészülésre.

Kónya Anikó ápolói hivatásának gyakorlása során mindig a beteg emberek, a rászorulók segítése áll munkájának fókuszában.

A prevenció területén és az ápolástudomány fejlesztésében való részvételéért példaértékű magatartásáért a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna Emlékérem és Díszoklevél kitüntetésben részesíti.


 

Rauh Edit

Rauh Edit megbízott főigazgató-helyettes, címzetes egyetemi docens.
Egészségügyi életpályája ápoló és aneszteziológiai szakasszisztensként indult.
Szakoktatóként végzett az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán, majd 1994-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen Szociálpolitikai diplomát szerzett.
1981 és 1995 között a Budapesti Belvárosi Egészségügyi Szakközép Iskola szoktatója, később évekig igazgató helyettese.
Újító szellemmel küzdött az elméleti és a gyakorlati oktatás minőségének fejlesztéséért, a szakdolgozói utánpótlás biztosításáért.
1993-tól 1996-ig a Népjóléti Minisztérium Ápolási Főosztályának külső szaktanácsadója. Feladatai közé tartozott az ápoló curriculum fejlesztésének országos koordinációja is.
1995 és 2010 között a Jannus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési- és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet óraadó oktatója.
A közigazgatás több területén is országos feladatokat
látott el főosztályvezetőként, később helyettes államtitkárként, majd esélyegyenlőségért felelős szakállamtitkárként.
2010-től 2012-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás Főosztályának főosztályvezetője.
Jelenleg a GYEMSZI főigazgató helyetteseként egyebek között a szakdolgozók képzését, továbbképzését, szakmai fejlődését segíti, korszerű oktatástechnikai eszközök alkalmazásával. Számtalan publikációja és kiadványa jelent meg.
2004-ben Batthyányi Lajos –Díjban részesült.
2014-ben együtt ünnepelhettük meg a Magyar Tudományos Akadémián az Egészségügyi Szakdolgozók 45. Országos Jubileumi Kongresszusát és a Magyar Ápolók Napját.
Rauh Edit főigazgató-helyettes asszony 2013 szeptemberében magánúton New Yorkban járt, ismerve a Magyar Ápolási egyesület kutatómunkáját és a Kossuth Zsuzsanna misszió célját eltökélt szándéka volt, hogy felkeresi Kossuth Zsuzsanna temetkezési helyét.
Az egyesületünktől kapott dokumentumok birtokában és a feltérképezett úti cél alapján eljutott az Első Presbiterinánus Templomhoz és felvette a kapcsolatot annak vezetőségével.
Kossuth Zsuzsanna földi maradványa minden bizonnyal a közös kriptában nyugszik. Az őt takaró földből Edit asszony elhozott egy kis üveggel és átadta a Magyar Ápolási Egyesület vezetőségének még annak reményében, hogy e jelképet hamarosan a hamvak hazahozatala követheti.
Rauh Edit főigazgató helyettes asszonyt a magyar ápolás ügyének fejlesztéséért tett törekvéseiért, értékteremtő szakmai munkájáért a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna Emlékérem és díszoklevél kitüntetésben részesíti.