Nyílt levél a Magyar Országgyűléshez

Tisztelt Országgyűlés!

A Magyar Ápolási Egyesület nem hivatalos forrásokból arról értesült, hogy az egészségügyi szakdolgozók és az orvosok részére tervezett illetmény emelés mértéke jelentősen eltér egymástól. Véleményünk szerint ez abból adódik, hogy a rendelkezésre álló összeget az igazságosság hamis látszata szerint fele-fele arányban osztanák meg az orvosok (17 500 fő) és a szakdolgozók (78 000 fő) között. Ennek a valóságban az lesz az eredménye, hogy az egészségügyi szakdolgozók csupán egy negyedét kapják az orvosok részére juttatott béremelésnek. Ez az ágazaton belül kezelhetetlen feszültségekhez vezethet, amely végkövetkezménye a szakdolgozók részéről történő emelkedő mértékű pályaelhagyás. Határozott álláspontunk, hogy a különbségtétel szükségtelen, aránytalan, méltánytalan és megalázó.

A Magyar Ápolási Egyesület azt kéri a Magyar Országgyűléstől, hogy ezen aránytalanság elkerülése és az ágazati béke megőrzése érdekében ne engedje, hogy egy elhibázott döntéssel kockára tegyék betegellátás biztonságát, tovább rontsák a minőségét.
Mindezek érdekében a következő javaslatokat tesszük:
·       a béremelésre rendelkezésre álló összeget egységesen kezeljék.
·       az elosztásnál őrizzék meg a közalkalmazotti bértábla eddigi szerkezetét, amely garancia lehet az aránytalanságok elkerülésére
A magyar egészségügy működése legalább olyan mértékben függ az ápolóktól, mint az orvosoktól ezért kérjük, támogassák javaslatainkat és vegyék figyelembe a közel 80 000 szakdolgozó jogos igényét.

Jelen levelünket a Magyar Ápolási Egyesület 2012. március 08-i vezetőségi ülésén megvitatta és továbbküldését támogatta.

2012. március 9.

A Magyar Ápolási Egyesület vezetősége nevében, tisztelettel

Bugarszki Miklós
elnök