Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció

Kedves Kolléganők/Kollégák!

A foglalkozás-egészségügyi szakápolás speciális feladatokat foglal magába a megelőzés, a munkavállalók egészségének megőrzése területén, mely azonban nem minden esetben kapja meg a kellő hangsúlyt.

Nem volt megfelelő szakmai érdekképviselet és korlátozottak voltak a szakmai fejlődés lehetőségei, nem értesültek a továbbképzési lehetőségekről. Ezért a Magyar Ápolási Egyesület Alapszabályában foglaltak értelmében alakítottuk meg a tagok igényeinek figyelembevételével a Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekciót.

A Magyar Ápolási Egyesület Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekciója  1997. november 15-én alakult meg.

A Szekció céljaként fogalmaztuk meg a foglalkozás-egészségügyi ápolók szakmai összefogását, érdek-képviseletét, a szekciótagok szemléletmódjának formálását. Fórum biztosítását a szakmai előadások, tanfolyamok, továbbképzések számára. Szakmai támogatás, információ áramlás biztosítását a foglalkozás-egészségügy területén.
A Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció a Magyar Ápolási Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz, elősegíti az Egyesület Alapszabályában meghatározott feladatok megvalósítását.

2019-ig a Szekció évente egy alkalommal ülésezett, mely üléseken szakmai előadások is elhangzottak, lehetőséget teremtve a tagokat legjobban érdeklő szakmai kérdések megbeszélésére és továbbképzésére.

A Szakmai Nappal egybekötött Szekció Ülések minden alkalommal pontszerző továbbképzésnek minősültek. A MÁE Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció hagyományt teremtett azzal, hogy a foglalkozás-egészségügy szakterületén több éve kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó tagjainak munkáját az Egyesület által létrehozott „ Elismerő Oklevél” és ezüst kitűző kitüntetésre terjesztette fel, mely a Szekció Üléseken kerültek átadásra.

2020-tól a COVID-19 járvány komoly akadályokat jelentett mind a szakmai, mind pedig az érdek-képviseleti munka gyakorlásában.  Sokan nyugdíjba mentek, vagy elhagyták az egészségügyet. Sajnos nem tudtuk megrendezni a szekció üléseket és gyakorolni a célokban meghatározott feladatokat. Ezért szeretnénk újraszervezni a Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekciót az Ápolási Egyesület Alapszabályában foglaltak értelmében. Amennyiben egyetértetek céljainkkal és szeretnétek továbbra is tagjai lenni, vagy csatlakozni a Szekcióhoz, kérem írásban jelezzétek belépési szándékotokat támogatásotokat, együttműködéseket.

/E-mail:teglasynemaria@gmail.com/

A tagsági viszony a kérelemnek (Belépési Nyilatkozat”) a Vezetőség által történt nyilvántartásba vételével és az első tagdíj befizetésével keletkezik.

A Magyar Ápolási Egyesület honlapja, ahol az Egyesült tevékenységéről bővebb információ található: www.apolasiegyesulet.hu

Végezetül itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak azon vezetőségi tagoknak és valamennyi tagnak, akik tagságukkal éveken keresztül önzetlenül segítették a szekció munkáját. Szeretettel várunk minden szakdolgozót, akik a foglalkozás-egészségügy szolgálatoknál dolgoznak és szeretnék, hogy folytassa munkáját a MÁE Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció.

Dr. Téglásyné Bácsi Mária

szekcióvezető

 

_______________________________________________________________________________

Híreink:

Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevelében részesült Pék Györgyi foglalkozás-egészségügyi szakápoló, a Tolna Megyei Balassa János Kórház dolgozója