Szociális Munka Napja Ünnepsége és Szekciók Összevont Konferenciája

Kedves Tagtársaim!

Mint azt oly sokan tudjátok, az idei évben a Magyar Ápolási Egyesület életében több nagy esemény zajlott.

Év elején a Magyar Ápolók Napját rendhagyó módon a szociális ágazattal közösen ünnepelhettük. Nagy izgalommal készülhettünk az idei év legnagyobb rendezvényére, ahol az egyesületünk megalakulásának 30. évfordulóját rég nem látott, de sokat emlegetett tagtársaink körében tudtunk visszaemlékezni.

Társszakmákkal és a szekcióinkkal együttműködve szervezzük a Szociális Munka Napja Ünnepsége és Összevont Szekció Konferenciánkat, az általunk jól ismert helyszínen, 2019. november 18-19. Visegrádon.
Mindennapi munkánkban fontos számunkra, a munkatársaink megbecsülése, hasznosítható tudás, aktuális információk átadása és rekreációs lehetőség biztosítsa, minden kedves tagtársunknak és vendégünknek.

Az idei év jelmondata: Az ellátás biztonsága.

A rendezvényen kiemelt szerepet kapnak

  • a szociális területen tevékenykedő kollégáink,
  • az akut ellátás biztonsága,
  • a pszichiátriai ellátás kommunikációs nehézségei és
  • a szakoktatás aktuális kérdései.

Kérlek benneteket, kövessétek a tájékoztatásainkat és adjátok át az információkat munkatársaitoknak, hogy minél többen legyünk, hogy megoszthassuk szakmai és személyes élményeinket!

Addig is jó munkát, sok sikert, tapasztalatot és kellemes nyári kikapcsolódást kívánok!

Minya Tünde
elnök

Tervezett Program
(folyamatosan frissül, bővül, a programváltoztatás jogát a szervezőbizottság fenntartja)

2019. november 18., hétfő 

10.00 – 11.00  Érkezés, regisztráció
11.00 – 12.30  Ünnepi Megnyitó és Szociális Munka Napja Ünnepsége

Szociális Munka Napja Ünnepség – Ünnepi Program 

A program levezetője Horváth Anikó 

Himnusz
Megnyitó Minya Tünde elnök Magyar Ápolási Egyesület 

Ünnepi köszöntő – felkérés alatt
Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkári Titkárság

Ünnepi előadás
Ráczné Németh Teodóra főosztály vezető
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály

Miniszteri kitüntetések átadása
Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkári Titkárság 

Magyar Ápolási Egyesület díszokleveleinek átadása
Minya Tünde elnök
Bugarszki Miklós alelnök 

Az Ága-bága Akusztik ünnepi műsora

 

 13.00                Ebéd (Hotel Visegrád)

 

14.00 – 17.00  Szekciók Továbbképzései – Fő téma: az ellátás biztonsága

 

III-as terem
A Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciójának szakmai napja

Üléselnökök:
Burka Ildikó szekcióvezető MÁE Szociális Szekció
Ráczné Németh Teodóra főosztály vezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály

14.00 – 14.30      Munkaerő megtartás és motiválás lehetőségei a szociális ellátásban
                              Vaski Ferenc szupervizor

                            

14.30 – 15.00      A továbbképzési rendszer, képzések és lehetőségek a szociális ágazatban
                             Nyárádiné Ócsai Renáta osztályvezető Szociális és Gyermekvédelmi
                             Főigazgatóság Képzési Főosztály Továbbképzési Osztály

15.00 – 15.10        Kérdések, hozzászólások

15.10 – 15.20        Szünet

15.20 – 15.50       Magyarországi aktualitások demencia témakörben,
                               ápolók- gondozók legfontosabb feladatai
                                Bahor-Juhász Ágnes geriátriai szakápoló, szakértő
                                Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
                                Módszertani Főosztály

15.50 – 16.20       Autogén tréning elméleti háttere,  és a mindennapok stresszoldó technikái
                               Kőműves Zsuzsanna szakpszichológus

16.20 – 16.50       A szeniortánc élettani hatásai
                                Tyukász Brigitta gyógytornász, szeniortánc oktató

16.50 – 17.00       Kérdések, hozzászólások

18.00 – 19.00       Stresszoldó jóga

20.00 –                   Vacsora

 

A Magyar Ápolási Egyesület Szakoktatói Szekciójának továbbképzése

 I .Terem

(A részletes program hamarosan itt lesz elérhető)

A MÁE Szakoktatói Szekciója a 2019 novemberében Visegrádon tartandó MÁE Szociális Munka Napja Ünnepsége és Szekcióinak Összevont Konferenciája keretében a szakoktatói szekció megújult vezetősége éves konferenciát hív össze.
A konferencián az alábbi témaköröket kívánjuk érinteni meghívott előadókkal:
Az OKJ képzések változásai
Komplex szakmai záróvizsga gyakorlati vizsgatevékenységének szervezése, tanuló gyakorlati felkészítése
Komplex szakmai záróvizsga a vizsgabizottság szemszögéből
Szakmai gyakorlati helyszín ellenőrzésének jogi háttere (iparkamarai ellenőrzések)
Demonstrációs gyakorlati oktatás jelentősége, tapasztalatai
Kerettanterv elméleti és gyakorlati oktatásának megvalósulása
A szociális ágazat pontszerző továbbképzései – a kettős pontgyűjtés dilemmái
Az előadásokat követően lehetőséget biztosítunk megbeszélésre és vitára, melyhez várjuk véleményüket, tapasztalataikat.


A fenti témákban a fuvesne@gmail.com e-mailcímre várjuk előzetes kérdéseiket, melyet az előadóknak továbbítunk.


2019. november 19. kedd

10.00 – 12.30 Szekciók Továbbképzései

III-as Terem 

Kommunikáció központi szerepe a pszichiátriai ápolásban
Magyar Ápolási Egyesület Pszichiátriai és mentálhigiénés ápolói Szekciójának Szakmai Napja

10.00 – 10.20       Kommunikáció fontossága a Pszichiátriai ellátásban
                                Dr. Erdélyi Ágnes telephelyi orvosigazgató helyettes SZSZBMK Sántha Kálmán Szakkórház

10.20 – 10.40       Betegbiztonság, személyzet biztonság és a kommunikációs kultúra
kapcsolata nem csak a pszichiátrián
                                Hadobásné Kiss Hedvig Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály megyei szakfelügyelő ápoló

10.40 – 11.00       Kommunikáció alapjai
                                Karacs Magdolna ápoló MSc

11.00 – 11.15       Szünet

11.15 – 11.35       Transzkulturális ismeretek a helyes kommunikáció  megvalósításához
                              Arató Miklósné diplomás ápoló

11.35 – 11.55       Pszichiátriai ápolás kommunikációs háttere
                                Virág Jánosné  ápoló MSc

11.55 –12. 30.      Kérdések, hozzászólások

13.00 –                  Ebéd

 

 I-es Terem

Magyar Ápolási Egyesület Sürgősségi Szekciójának Szakmai Napja

 

10.00 – 10-20      Betegosztályozás a 2019-es jogszabályok tükrében
                                Tóth Lajos SZTE SBOÖ

10.20 – 10.40       Miért választják a frissen végzett ápolók a sürgősségit?
                                Milyen előnye és hátránya van a „vérfrissítésnek”?
                                Gaál Gabriella SZTE SBÖO

10.40 – 10.55       A hátrányos helyzetben élők sürgősségi ellátása
                                Dozsnyákné Barta Tímea SBO Mátészalka


10.55 – 11.10       Akut tudatzavarban szenvedő beteg a sürgősségi osztályon
                                Pávity Csilla SZTE SBÖO

11.10 – 11.20       Szünet

11.20 – 11.50       Az intraosszeális kanülálás története, alkalmazása, irányelvei
                                Banga Béla Erik SZTE SBÖO


11.50 – 12.10       Roma betegek ellátása – kulturális különbségek a mentésben 2
                                Ivánkovits László OMSZ Szeged

12.10 – 12.25       Kiemelt betegutak a sürgősségi osztályon, a betegbiztonság tükrében
                                Köteles Mária SZTE SBÖO

12.25 – 12.35       Kérdések, hozzászólások

13.00                      Ebéd

 

 

                          


 

 

A rendezvénnyel kapcsolatos információk folyamatosan frissülnek

A jelentkezési lap itt letölthető.

Várjuk a rendezvényre kiállítók jelentkezését is.

Információ a 06-20-216-4280-as számon kérhető.