Ünnepség és emléktábla avatás Cegléden

A Magyar Ápolási Egyesület Pest Megyei szervezete Cegléden a Toldy Ferenc Kórházban 2017.03.08-án 12:00-kor tartotta Kossuth Zsuzsanna emlékév kapcsán az ünnepségét, melyet Magonyi Varga Szilvia a Pszichiátriai osztály ápolója vezetett le.

Az ünnepség első napirendi pontja a Himnusz meghallgatása volt.

A Török János Egészségügyi szakiskola diákja, Spekner Krisztina verssel köszöntötte az ünnepségen megjelenteket.

Köszöntőt mondott Dr. Pusztai Dezső főigazgató úr, akit Dr. Pusztainé Szekeres Erzsébet ápolási igazgató követett. Ápolási igazgató nő a Kossuth Zsuzsanna emlékév célkitűzéseit, az idei év programjait és Kossuth Zsuzsanna jelen munkánkban való jelentőségét méltatta, miszerint a rendezvénysorozat célja, hogy minden egészségügyi dolgozó – különösen a fiatalok – és a társadalom tagjai is ismerjék meg a magyar ápolók példaképét, a magyar történelem azon nőalakját, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején az események véres káoszában, mint hazánk első országos főápolónője, megelőzte Florence Nightingale tevékenységét.

Ezt követte Magyar Tiborné a MÁE Pest Megyei szervezet elnöke, aki az ünnepi beszédéből Kossuth Zsuzsanna ápolói tevékenységét és emberi nagyságát emelte ki, miszerint Kossuth Zsuzsanna:

  • különválasztotta a sebesültek ellátását a járványban megbetegedettektől,
  • nőket von be a betegápolásba,
  • egyenlő bánásmódot nyújt minden saját és az ellenség sebültjeivel szemben
  • 72 kórházat állított fel
  • túlvállaló személyiségtípus, aki önzetlenül egy magasabb cél érdekében túllép az önszereteten, a latolgató haszonváráson, míg rongált életereje el nem hagyja, szolgálni akar.
  • elismerése és követésre méltó a magatartása, amelyet a nehéz időkben önfeláldozás és irgalomgyakorlás jellemzett.
  • méltatom példaképül szolgáló főápolónői tisztánlátását, elhatározottságát, kitartását, munkabírását, áldozatvállaló szilárdságát
  • együtt-érző kollegialitását.
  • józan reálérzék

Kossuth Zsuzsanna  a magyar szabadságharc idején főápolónői tevékenységével napjainkban is méltó példakép a magyar ápolók számára.

Az ünnepi megemlékezéseket követően kitüntetések átadására került sor, melynek révén a Magyar Ápolási Egyesület ezüstkitűzőjét és oklevelét kapta Mátyusné Oláh Erika Kardiológiai osztályvezető ápolója.

Kamarai emlékérmet és oklevelet két dolgozó kapott:

Nagy Lászlóné neurológiai ápoló
Hódi Emese Krónikus Belgyógyászati osztály ápolója.

Köszöntöttük továbbá Kókai Nagy Ferencné szülésznőt, aki a Magyar Ápolók Napján miniszteri kitüntetésben részesült.

A kitüntetések átadását követte az újonnan elkészített Kossuth Zsuzsanna emléktábla avatása, koszorúzása.

Befejezésül közösen meghallgattuk a Szózatot.

Magyar Tiborné