Kossuth Zsuzsanna Emlékverseny és kiállítás

A Miskolci Kossuth Zsuzsanna Emlékbizottság és a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara május 5-én Kossuth Zsuzsanna Emlékversenyt és -kiállítást szervez középiskolások számára, ápolás és önkéntesség témakörben.

Az Emlékverseny helyszíne: 3515 Miskolc-Egyetemváros, az Egészségügyi Kar épülete (B/3-B/4)

Az Emlékverseny és -kiállítás célja:

  • Kossuth Zsuzsanna életútjának és az általa képviselt értékeknek a felelevenítése
  • Kossuth Zsuzsanna szellemi hagyatékának megőrzése
  • hazánk nemzeti értékeinek megismertetése, illetve az ismeretek elmélyítése az iskolai tananyag kiegészítéseként
  • az egészségügyi pálya felé orientálás, továbbtanulás motiválása, tehetséggondozás

Az Emlékversenyre és -kiállításra az alábbi tématerületekhez kapcsolódó pályamunkával lehet jelentkezni:

  1. Kossuth Zsuzsanna élettörténetét, vagy élettörténetének egy-egy kiemelkedő szakaszát feldolgozó munkák
  2. Kossuth Zsuzsanna által képviselt értékek helye, szerepe egy mai középiskolás mindennapjaiban
  3. Kossuth Zsuzsannához kötődő helytörténeti érdekességek, tárgyi emlékek bemutatása
  4. „Minden nő, aki erőt érez magában…” – közösségi szolgálat, önkéntes munka az egészségügyben

Az Emlékversenyt Borsod-Abaúj-Zemplén megye középiskolás és szakképzésben részt vevő diákjai számára hirdetjük meg, egyéni és csapatverseny formában.

A pályaműveket két kategóriában várjuk.

I. kategória: MŰVÉSZETI ALKOTÁS

A pályázóktól fenti témakörökhöz kapcsolódó művészeti alkotásokat várunk. A műfajok, anyagok és technikák közül a pályázók szabadon választhatnak. Beküldhető festmény, grafika, plasztika, képregény, fotó, fotómontázs. Készíthető mű a kortárs képzőművészet műfajaiban is (pl. művészkönyv, mobilszobor, kisméretű installáció stb.).

A pályázók feladata ebben a kategóriában egy művészeti alkotás és a hozzá kapcsolódó alkotói napló készítése, amely röviden tartalmazza az alapgondolatot és az esetleges háttéranyagokat. Az alkotói napló maximum egy oldal terjedelmű lehet.

Az alkotói napló és a művészeti alkotás fotójának megküldési határideje: 2017. április 21.

A pályamunkákat az ekinfo@uni-miskolc.hu címre kérjük megküldeni.

II. kategória: ELŐADÁS

A pályázóktól fenti témakörökhöz kapcsolódó előadásokat várunk. Az előadásoknak tartalmazniuk kell a választott téma irodalmának feldolgozását, valamint a diákok önálló munkájának eredményeit. Önálló munkának minősül az irodalmi adatok saját szempontú szintézise és értékelése. A pontozásnál előnyt jelent, ha a diákok saját élményeikre is építenek.

A pályázók feladata ebben a kategóriában egy előadás és az előadáshoz kapcsolódó írásos kivonat elkészítése. Az előadás maximális időtartama 10 perc lehet, az előadás írásos kivonata maximum egy oldal.

Az előadás kivonatának megküldési határideje: 2017. április 21.

A pályamunkákat az ekinfo@uni-miskolc.hu címre kérjük megküldeni.

A beérkezett pályázatokat a szervezők – amennyiben húsznál több előadás vagy művészeti alkotás érkezik – előzsűrizik. Az előzsűri tagjai a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának felkért, független szakemberei. A zsűrizés nyilvános. Az előzsűri – ha szükség volt előzsűrizésére – 2017. április 28-ig küld értesítést azoknak a pályázóknak, akik a döntőbe kerülnek. A döntőbe jutott versenyzők maximális száma 20 fő. Egy iskolából több versenyző is bejuthat a döntőbe!

A verseny és kiállítás 2017. május 5-én, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán kerül megrendezésre. A pályázók itt mutatják be személyesen pályamunkáikat.

A verseny díjazása:

A döntőben résztvevő tanulók és felkészítő tanáraik emléklapot kapnak.
Az egyéni és csapatverseny mindkét kategóriájában értékes pénz- és tárgyjutalomban részesítjük az első 3-3 helyezettet. A 9-10. osztályos, valamint a 11-12. osztályos és szakképzős tanulókat a zsűri külön értékeli.

A szervezők elérhetősége:

Szegedi Judit
a Kossuth Zsuzsanna Emlékbizottság elnöke
szegedi@ferenczi.hu

Simon Nóra
Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar
efknora@uni-miskolc.hu