Kossuth Zsuzsanna-díjban részesültek – 2016

Horváthné Király Valéria

Horváthné Király Valéria több mint 35 éve pályakezdő ápolóként kezdődött karrier életútja dr. Kenessey Albert kórházban. Nem elégedett meg az általános ápolói képesítéssel, mert tudta, hogy a neurológiai osztályon több tudásra van szüksége.

Két évvel később már megszerezte a felnőtt ideg és-elme szakosító bizonyítványt. Közel egy évtizedes gyakorlata után osztályvezetői feladatokkal bízták meg. Tudta, hogy ha teljes körűen meg akar felelni az új kihívásnak ismét tanulnia kell.1995-től az osztályvezető főnővéri munkája mellett a POTE főiskolai kar diplomás ápolói szak hallgatója. 1998-től, mint diplomás főnővér vezeti osztályát, de mindig tudja, hogy mikor van szüksége és milyen jellegű továbbképzésre.

Nagy türelemmel végzi, a pályakezdő ápolók fogadását, betanítását, beilleszkedésük elősegítését.

Munkatársaival együtt elkötelezett a betegellátás és a gyakorlati oktatás minőségének fejlesztésére.

Osztályvezetői munkáját a hivatás iránti elkötelezettségre való nevelés és a betegek tisztelete és szeretete jellemzi.

Vali a Magyar Ápolási Egyesület Nógrád megyei szervezetének alapító tagja. 2002-től megyei vezetője. feladatát tagtársai elégedettségére lelkiismeretesen látja el.

Megyei kezdeményezője 2003-ban az „Év ápolója-díj” megalapításának.

Évente a megyében szakmai konferenciát szervez, hagyományteremtő szándékkal két éve szervezik meg a nővérbált mindenki elégedettségére.

Horváthné Király Valéria a hazai ápolás ügyéért és Egyesületünkben vállalt fáradhatatlan tevékenységéért, példaértékű emberi nagyságáért a Magyar Ápolási Egyesület elnöksége Kossuth Zsuzsanna-díjban részesíti.


 

Lehoczky János Róbertné

Lehoczky Jánosné egészségügyi pályája a gimnáziumi érettségi után a Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Tüdőgondozójában segéd asszisztensként kezdődött.
Ezt követően a munka melletti tanulás jellemezte szakmai előmenetelét.  általános ápoló és asszisztens képesítést szerzett, majd tüdőbeteg-szakgondozói képesítést. Ezt követően röntgen asszisztensi végzettséget szerzett 2000-től diplomás ápoló hallgató. A szakképesítések és a diploma megszerzésével párhuzamosan azon a bizonyos ranglétrán mindig feljebb lépett.

A Tüdőgondozó Intézet vezető asszisztense, majd 2012-től jelenleg is a Rendelőintézet vezető asszisztense. Támogatja és segíti kollégái szakmai fejlődését, továbbképzéseit.

Munkája mellett első auditorként tevékenykedik és a helyi dokumentáció ellenőrző bizottság tagja.

Ildikó karrier életútja minden ápoló, asszisztens számára példaértékű.

Helyi szinten továbbképzéseket, rendezvényeket szervez kollégái fejlődése érdekében.

A Magyar Ápolási Egyesületnek 1996 óta tagja, 2005 óta a Magyar Ápolási Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének vezetője.

Munkája elismeréseként a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna-díj kitüntetésben részesíti.


 

Minya Tünde

Minya Tünde egészségügyi életpályája a nyíregyházi oktatókórházban 1986-ban pályakezdő ápolóként indult. Az egészségügyi főiskola diplomás ápolói szak elvégzését követően osztályvezető ápolóként vezette a Sürgősségi Betegellátó Centrumot.
Jelenleg minőségirányítási és fejlesztési csoportvezető, auditor.
Tündéről elmondható, hogy az élethosszig tartó tanulás példaképe. Szakmai életútját a napi munkája mellett a folyamatos tanulás és továbbképzés jellemzi.
Másoddiplomáját a debreceni népegészségügyi iskolában szerezte. Számos speciális tanfolyamon vett részt, mely mind az egészségügyi ellátórendszer minőségi fejlesztésére irányult.
Ilyen a „Regionális katasztrófavédelmi és baleseti ellátási rendszerek menedzsmentje” című továbbképzés is.
Tünde nem csak fejleszti tudását, elméleti és gyakorlati tapasztalatait igyekszik átadni másoknak úgy helyi szinten, mint országos programokban való közreműködésével.
Számos területen szakértői munkát végez, illetve lektori felkéréseknek tesz eleget.
Felsorolni nem lehet azt a sok ápolásszakmai fejlesztést melyekben közreműködött.

Ilyen például:
A Sürgősségi szakápoló képzés tantervi követelményének kidolgozása, és
A sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó ápolás szakmai algoritmusok készítése.
Részt vett a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok valamint
a mentő ápolók távoktatási programjának kidolgozásában.

Oktatási tevékenysége óraadóként jelen van az ápolók elméleti oktatásban és helyi szinten pedig az újító jellegű gyakorlati képzés közreműködője.

Aktívan részt vett a sürgősségi orvos című továbbképzésben. Feladatának tekintette a speciális szakápoló beavatkozások bemutatását, és az indikátor alapú mérések hatékonyságának fontosságát. Nevéhez kötődik a kórházban a betegbiztonsági standardok bevezetése, oktatása, tanácsadása.
A Magyar Ápolási Egyesület legnagyobb szervezetének, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetnek 11 éve vezetője. A legnagyobb taglétszámmal aktív kapcsolatot tart a megyei intézetekben dolgozó tagtársakkal, havonta fogadóórát tart a számukra.

Egyedül álló a civil szervezetekkel való kapcsolta. Közös rendezvényeken kollégáival. önkéntes segítőként is közreműködik.

A szakmai tapasztalatait kutatási eredményeit publikálja, illetve konferenciákon, kongresszusokon bemutatja.

Minya Tünde szakmai karrier-életútja minden kolléga számára példaértékű, ezért a Magyar Ápolási Egyesület Kossuth Zsuzsanna-díjban részesíti.