Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció

A Magyar Ápolási Egyesület és az Országos Munka és Üzemegészségügyi Intézet közös szervezésében 1997. november 15. -én alakult meg a Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció.

A Szekció céljaként fogalmaztuk meg a foglalkozás-egészségügyi ápolók szakmai összefogását, érdekképviseletét, a szekciótagok szemléletmódjának formálását. Fórum biztosítását a szakmai előadások, tanfolyamok, továbbképzések számára. Szakmai támogatás, információ áramlás biztosítását a foglalkozás-egészségügy területén.
A Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció a Magyar Ápolási Egyesület munkájában tevékenyen részt vesz, elősegíti az Egyesület Alapszabályában meghatározott feladatok megvalósítását.
A Szekció vezetősége törekszik tagjainak tájékoztatására a foglalkozás-egészségügy területén történő jogszabályi, szakmai, szervezeti változásokról és szakmai támogatást nyújt a foglalkozás-egészségügyi ápolók számára. Együttműködik más szakmai szervezetekkel (pl. Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság, Magyar Kémiai Biztonsági és Munkahigiénés Társaság, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület stb.)
A Szekció évente egy alkalommal ülésezik, munkáját a megyei képviselőkből álló országos vezetőség irányítja.
A Szekció Üléseken szakmai előadások is elhangzanak, lehetőséget teremtve a tagokat legjobban érdeklő szakmai kérdések megbeszélésére és továbbképzésére. A Szakmai Nappal egybekötött Szekció Ülések minden alkalommal pontszerző továbbképzésnek minősülnek.

Dr. Téglásyné Bácsi Mária
szekció vezető

_______________________________________________________________________________

Híreink:

Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevelében részesült Pék Györgyi foglalkozás-egészségügyi szakápoló, a Tolna Megyei Balassa János Kórház dolgozója