Szakoktatói Szekció

Magyar Ápolási Egyesület Szakoktatói Szekciója

Szekcióvezető:
Füvesné Horváth Katalin

Vezetőségi tagok:

Dr. Oszlánczi Gáborné
Kaczur Ilona
Gálné Pataki Gabriella
Windt Erika

 

Jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt években az egészségügyi szakképzés. Ez a változás szinte folyamatosnak tekinthető, és sajnos nehezen követhető.

Évről évre, sőt nagyon sok esetben hónapról hónapra változik a szakképzési kerettanterv, a szakmai és vizsgakövetelmény rendszere, ami komoly odafigyelést igényel a szakoktatásban dolgozó kollegák, szakmai igazgatók részéről.

Nagyon sokrétű az oktatandó tantárgyak száma, sok esetben kevés a rendelkezésre álló óraszám az adott tantárgy tanítására, a hallgatók számára a tananyag elsajátítására. Évről évre változik egyes tantárgyak óraszáma, a tantárgyhoz tartozó tananyagtartalom, és irreálisan magas, és sok esetben szinte megtanulhatatlan a szakmai vizsgakövetelmény meghatározott tételsor. A hallgatók által megszerezhető képzettség és az elvárt vizsgakövetelmény nem reális.

Ez a fajta elvárás komoly feladatot ró a szakképzésben dolgozó kollégákra és a tanulókra egyaránt. Évről évre csökken a hallgatók száma, egyre nehezebb a hallgatói létszám megtartása, a beiratkozók közül is nagyon sokan elhagyják az iskolákat.

Az ápolók képzése egyre komolyabb problémát jelent, ami kihatással van a kórházak működésére is, hiszen évről évre egyre kevesebb egészségügyi szakképesítés kerül megszerzésre.

A szakoktató szekció ezt a problémát felismerve, és annak mielőbbi megoldására alakult meg.

Szeretnénk megszólítani azokat a szakembereket, akik az egészségügyi szakképzésben dolgoznak és érzékelik a fent említett nehézségeket; de célunk, hogy a kórházakban dolgozó, és a tanulók gyakorlati oktatását segítő egészségügyi szakemberek is csatlakozzanak kezdeményezéseinkhez.

A közös, a sokéves munkánk során felhalmozott, másképpen meg nem szerezhető tapasztalat kovácsolta már most is a szekcióba a szakembereket.

Ez úton is köszönjük a támogatást minden egyesületi tagtársunknak. Szeretettel várunk sorainkba mindenkit, aki szívén viseli a szakoktatást, a szakképzést, az ápolóképzést.

 

MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET

SZAKOKTATÓI SZEKCIÓ CÉLJA ÉS FELADATAI

 

CÉLJAI:

 • kiemelt feladat az egészségügyi szakképzés területén oktató kollégák felkeresése
 • az iskolák és a gyakorló területek oktató-nevelői feladatainak összehangolása
 • folyamatos jelenlét és részvétel a tananyagok kidolgozásában és fejlesztésében
 • az intézményben és iskolában dolgozó egészségügyi szakoktatók folyamatos továbbképzése
 • a gyakorlati oktatást végző egészségügyi személyzetnek folyamatos továbbképzése a pedagógiai-módszertani kultúra továbbfejlesztése érdekében
 • tanmenetek kidolgozása a szakmai gyakorlati oktatásra vonatkozóan
 • javaslattétel a szakmai írásbeli és gyakorlati vizsgarészek kérdéskörére az illetékes szakhatóság felé
 • a szekció célja azonos a Magyar Ápolási Egyesület által megfogalmazottakkal
 • kiemelt célként fogalmazza meg a vezetőség, hogy az egészségügyi szakképzés hosszú távon az Egészségügyért Felelős Államtitkársághoz tartozzék
 • a szakképzés minőségének javítása érdekében kiemelt jelentőségű a pályaalkalmasság bevezetése, újragondolása

 

FELADATAI:

 • az oktatószemélyzet és a hallgatók kompetencia határainak beszabályozása
 • továbbképzések szervezése
 • konferenciák megrendezése, folyamatos kapcsolattartás a MÁE országos vezetésével
 • kapcsolatfelvétel a MESZK országos oktatási bizottságával
 • rendszeres megjelenés az Ápolásügy folyóiratban és a helyi médiában
 • rendszeres vezetőségi értekezletek, ülések megszervezése, ahol az aktuális célokat, feladatokat határozzuk meg

Híreink