2004

Tudósítás az országos ünnepségről

 

Május 21-én, immár 15. alkalommal rendezte meg a Magyar Ápolási Egyesület az Ápolók Nemzetközi Napját.

Az országos ünnepségre a Semmelweis Egyetem Nagyvárad Téri Elméleti Tömb Dísztermében került sor, ahova az ország minden részéből most is több száz egészségügyi szakdolgozó, ápoló sereglett.

Az elnöki asztalnál helyet foglaltak:

 • Dr. Kökény Mihály, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter, a Magyar Ápolási Egyesület tiszteletbeli tagja
 • Prof. Dr. Tulassay Tivadar, Semmelweis Egyetem rektora
 • Kárpáti Zsuzsanna, ápolónő, országgyűlési képviselő
 • Tóth Ibolya, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Ápolási Gyógyító Főosztály osztályvezetője
 • Balogh Zoltán, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke
 • Mucha Márkné a Magyar Ápolási Egyesület leköszönő elnöke
 • Bugarszki Miklós a Magyar Ápolási Egyesület jelölt elnöke
 • Bagosi Gabriella, a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének elnöke, a rendezvény levezető elnöke

A Himnusz és ICN induló, valamint az üdvözlések után Kökény Mihály Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter ünnepi köszöntője hangzott el.

A mindig emelkedett hangulatú Miniszteri Kitüntetések átadása során Miniszter Úr személyesen nyújtotta át az elismeréseket tagtársainknak:

PRO SANITATE Emlékérem

 • Badics Zoltánné
 • Boda Józsefné

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszteri Dicséret

 • Vámosiné Szentgáli Erzsébet
 • Baranyainé Sifter Mária
 • Bugarszki Miklós

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszteri Díszoklevél

 • Jakabovits Ferencné
 • Gyarmati Katalin
 • Nagy Gézáné
 • Csicskó Józsefné
 • Kőrösi Istvánné
 • Szulányi Lászlóné
 • Szatmáriné Fodor Zsuzsanna
 • Szabó Judit
 • Országos Onkológiai Intézet Radiológiai Diagnosztikai Osztály Munkacsoportja: Dr. Gödény Mária, Kászonyiné Koháry Éva, Réti Márta, Fábiánné Kiss Szilvia, Falta Emese.
  A kitüntetést átvette: Kászonyiné Koháry Éva – vezető asszisztens

 

Ez után Mucha Márkné leköszönő elnök ”Az út amelyet megtettünk” c. előadását a következőkkel vezette be:

”Nagy tisztelettel köszöntöm az Ápolók Nemzetközi Napja ünnepségének minden kedves résztvevőjét !
Rendkívül megtisztelő számomra a feladat, hogy a mai szép napon, az ápolók legnagyobb ünnepén, bemutassam ”az utat, amelyet-mint a demokrácia hajnalán elsőként induló, ápolói szakmai szervezet-megtettünk” Megtisztelő, de igen nehéz feladat, egy rövid előadás keretébe foglalni, az elmúlt 15 év tevékenységét.
Ezért engedjék meg, hogy a bevezető és záró mondataim közé iktatott archiv anyagok, dokumentumok segítségével mutassam be Önöknek azokat a mozaikokat, melyeket az ünnepséget megelőző rövid időszakban sikerült összegyűjtenem, az Egyesület, a magyar ápolók szakmai érdekképviseleti szervezete, eddigi tevékenységéből, a történésekből és eredményekből.”
 

A bevezető szavakat mindannyiunk számára kellemes meglepetés követte; egy húsz perces film, melyet Mucha Márkné, Szalay Zsuzsánna és Bazsinszky Csilla az Egyesület régi dokumentumaiból állítottak össze.
A film utolsó képét.” Értem érted, érte” Mucha Márkné zárógondolatai követték:

„Értem, érted, érte.” A betegért, az egészségesért és az ápolókért jött létre, néhány megszállott emberből, az az alkotó csoport amely tudatosan és körültekintően meghatározott mindannyiunkáltal ÁHITOTT cél érdekében, KÖZÖSEN, egymást és a cél elérését segítve, kitartóan és következetesen munkálkodott.
Filozófiánkat az elméletben és a gyakorlatban alkalmazva, megalkottuk a szervezet infrastruktúráját, magunkba szívtuk és tovább adtuk az új és újabb ismereteket.
Az Út során kialakított evidenciákra alapozva képviseljük az ápolók érdekét, magunkhoz vonzzuk a tudományos felkészültséggel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező, az ÜGY iránt elkötelezett szakembereket, és folyamatosan motiváljuk, az egyre dagadó és áradó emberfolyamot a KÖZÖS üggyé vált cél elérésére.
Úgy vélem, ez az út, amelyet megtettünk és amelyet mindig megújulva, mindig magasabb és magasabb szinten folytatnunk kell.”

A következőkben Balogh Zoltán elnök a „Jelen feladata – Híd a jövőbe” c. előadása jövőbe néző tervekkel ismertette meg a hallgatóságot.(Külön közöljük)

Az ünnepi előadások után a Magyar Ápolási egyesület által alapított Kossuth Zsuzsanna emlékérem átadására került sor.
Az aranyozott, műves medált az idén Kárpáti Zsuzsanna ápoló, országgyűlési képviselő, Vinkler Lajosné ápolási igazgató, és Csetneki Julianna kari vezető főnővér kapta.
A kitüntető emlékérmeket Balogh Zoltán elnök érdemeik méltatása, munkájuk ismertetése mellett adta át.
A hagyományokat követve most is kiválasztásra kerültek a MÁE tiszteletbeli tagjai.
Balog Zoltán elnök méltató szavak kíséretében nyújtotta át a tiszteletbeli tagságot jelképező fehér fityulákat, emléklapokat a nagy tiszteletű személyiségeknek:

 • Dr. Bíró Boldizsár, Kabinetfőnök, Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium
 • Balogh Mária, PR Menedzser, Johnson and Johnson, Janssen-Cilag
 • Dr. Harsányi Zsolt, Igazgató főorvos, Nagykőrös Városi Kórház
 • Dr. Sásdi Antal, Főorvos, Budapest Erzsébet Kórház

 

A szünet után tudományos előadások hangoztak el az elmúlt egy év során, a MÁE által szervezett országos, regionális, vagy a szekciók által szervezett konferenciákon sikerrel szerepelt tudományos munkákból. Az előadók elsősorban egészségügyi szakdolgozók, ápolók voltak. Az előadók értékes könyvcsomagot vehettek át az előadásaik után Bugarszki Miklóstól a tudományos program levezető elnökétől. A résztvevők a szakmai ismereteken kívül,10 továbbképzési ponttal is gazdagodhattak.
Az egy órás ebédszünetet követően elsősorban az elnökségé és a küldöttekké volt a főszerep.
A Küldött Közgyűlésen Mucha Márkné elnökletével megválasztásra kerültek a munkabizottságok, majd Balogh Zoltán elnök közhasznúsági jelentése, munka és költségvetési terve került ismertetésre. A beszámoló és a terv ellenszavazat nélkül került elfogadásra. A beszámolót külön közöljük.
A felügyelő Bizottság jelentését Berényiné Dobre Mária, a MÁE Felügyelő Bizottságának a tagja ismertette.
Az Alapszabály módosítás is elfogadásra került és az elnökség kiegészítéseként Dr Téglásyné Bácsi Mária a szekciók vezetésére kapott bizalmat. A Küldöttek egyhangú szavazata eredményeként a MÁE Humánpolitikai és Érdekképviseleti Bizottságába Horváth Csilla került.
A rendezvény alatt kiállító szponzorok termékeivel ismerkedhettünk meg.
Különösen népszerű volt az ápolók számára tartott engedményes munkaruha vásár.
A jeles ünnep fő támogatója az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium volt.
Florence Nightingale emlékének adózva, természetesen most is végig égett az ápolást szimbolizáló kis olajmécses.

Dr. Baráthné Kerekes Ágnes
régiófelelős, szerkesztő


 

Elnöki köszöntő az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából

 

Tisztelt Ünnepi Konferencia! Kedves Kollégák, Ápolótársak!

„Az ápolók a szegényekkel dolgoznak, a szegénység ellen”

Ez az Ápolók Nemzetközi Napjának idei jelmondata, ezért köszöntő gondolataimat ennek jegyében fogalmaztam meg.

A szegénység napjaink legnagyobb nyomorúsága. Az Ápolók Nemzetközi Tanácsa ezért úgy döntött, hogy az Ápolók Nemzetközi Napjának témájául az idén a szegénységet választja.

Közel 1,2 milliárd embertársunk él feneketlen szegénységben, napi 1 dollárnál is kevesebb pénzből. Ez azt jelenti, hogy nem jutnak hozzá az egészséges élethez szükséges alapvető dolgokhoz, mint a megfelelő élelem, víz, ruházkodás, lakás és egészségügyi ellátás. Rajtuk kívül akár 2,8 milliárdot is eléri azoknak az embereknek a száma, akik 2 dollárnál kevesebből élnek naponta.

A szegénység és a rossz egészségi állapot kéz a kézben járnak, a szegény emberek a megromlott egészség aránytalanul nagy terhét viselik. A legszegényebb 1,2 milliárd emberre nehezedik a fertőző betegségek, az anyai és perinatális halálozás és hiányos táplálkozás által az egész világon okozott teher három negyede. A szegénység különös kegyetlensége az az ördögi körforgás, amely abban mutatkozik, hogy az emberek nem férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és más eszközökhöz, amelyek segítségével növelni tudnák jövedelmüket és javítani egészségi állapotukat. Jó egészség nélkül viszont az emberek lehetőségei arra, hogy kimeneküljenek a szegénységből, mérhetetlenül leszűkülnek.

Mit tehetünk mi, ápolók? Mi jól tudjuk, hogy a befektetés az oktatásba, az egészségügyi ellátásba és a józan szociálpolitikába javíthatja az egészségi kimeneteleket. Azt is tudjuk, hogy az egészség érték, tehát az egészség fejlesztése és védelme központi fontosságú feladat kell hogy legyen. Mindez azt jelenti, hogy ismernünk kell az egészséget meghatározó tényezőket, az önérvényesítés képességének fejlesztését és tudnunk kell közösen dolgozni a közösségekkel és sebezhető csoportokkal az ő sajátos szükségleteinek a kielégítése érdekében.

Fáradozhatunk annak érdekében, hogy a szegényeket tisztelettel kezeljék, és azért is, hogy befolyásolhassuk a politikákat és programokat biztosítva azt, hogy azok a szegények és legelesettebbek érdekeinek szem előtt tartásával fogalmazódjanak meg.

Lobbizhatunk a tisztességes munkavégzési körülmények, a biztonságos munkahelyek, a legszegényebbek 70%-át kitevő nők egyenlő jogai érdekében, és lobbizhatunk az egészségügyi ellátáshoz való méltányos hozzáférés biztosításának érdekében is.

Az ápolók alkotják az egészségügyi dolgozók közül azt a csoportot, akikben a leginkább megbíznak az emberek.

Nagyon sokat tehetünk azért, hogy a szegény emberekkel együtt és az ő érdekükben dolgozzuk. Velük együtt dolgozunk annak az elérése érdekében, hogy hallathassák hangjukat, hogy bevonják őket az őket érintő döntések meghozatalában, és hogy foglalkozzanak a hozzáférés, foglalkoztatás, szolgáltatások, nem, etnikai és faji hovatartozás szerint kialakult egyenlőtlenségekkel. A kliensekkel, a szolgáltatást nyújtókkal, a közösségi vezetőkkel, a szakmapolitikusokkal és a nagypolitikát alakítókkal karöltve dolgozva mi is tehetünk azért, hogy a szegénység pestisét leküzdhessük.

Az ünnepi köszöntő Christine Hancock az Ápolók Nemzetközi Tanácsának (ICN) elnöke és Judith A. Oulton ügyvezető igazgató levele alapján készült.


 

 Visszapillantás az elmúlt egy évre

 

Beszámoló az elnöki program megvalósításáról

2003. május 24-én a Magyar Ápolási Egyesület választási küldöttközgyűlésen elnöknek történt választásom után kidolgoztam az Egyesület fejlesztését célzó elnöki programomat. Az idei küldöttközgyűlés jó alkalmat jelentett arra, hogy áttekintsem az elmúlt egy év történéseit, illetve összevessem eredményeimet, eredményeinket a kitűzött céljaimmal.

A tavaly kidolgozott tervemet rövid-, közép- és hosszú távra határoztam meg. Beszámolómban az első két időszakasz alatt megvalósítottakkal foglalkoznék részletesebben, tekintettel arra, hogy a hosszú távú megvalósításának határidejét a 2006. évi választásokra irányoztam elő.

Problémaként merült fel az ismerethiány, információhiány az elnök, elnökség tevékenységéről, az egyesület működéséről, feladatainkról. Cél volt a személyes kapcsolatok szorosabbá tétele, az egyesület tagságának megerősítése. Megoldások: több helyi, megyei, regionális, találkozót szerveztünk. Az országos vezetőknek egy egynapos kommunikációs, csapatépítő tréninget szerveztünk. Ezzel kívántuk megalapozni az egyesület struktúráján belüli kapcsolatok szorosabbá tételét, a kommunikáció könnyítését. Részt vettem az egyesület Gyöngyösön, Veszprémben, Nyíregyházán, Körmenden, Berettyóújfalun, Nagykőrösön, Balassagyarmaton, Budapesten, Hatvanban szervezett helyi és regionális rendezvényein.

Problémát jelentett ismerethiány a Kamarai törvénytervezet aktuális állásáról. Célom volt az egyesület jövőbeli feladatainak, pozíciójának megtalálása, illetve a Kamara feladatainak egységes értelmezése a vezetőség és a tagságunk részéről, továbbá feladataink egységesen történő értelmezése és továbbítsa a tagság felé. Megoldások: Helyi, megyei, regionális és országos szinten találkozókat, konferenciákat szerveztünk a tagság tájékoztatása érdekében. Ennek keretében került sor arra a regionális konferencia-sorozatra (Sopron, Budapest, Pécs, Miskolc), melyről az Ápolásügy korábbi számaiban már többször is híradást adtunk. Ezen kívül számos helyi rendezvényen adtunk hírt a Kamara kialakításának aktuális állásáról, a ránk váró feladatokról. Itt kell elmondanom, hogy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szervezési folyamataiban Egyesületünk vezető tisztségviselői, számos tagtársunk hónapok óta önzetlenül működik közre a Kamara sikeres kialakításának érdekében. Köszönet érte!

Problémát jelentett az is, hogy szakmai szekcióink nem egységesen működtek, működési nehézségeik voltak, melyek elsősorban a szekció vezetőségétől eredeztethetők. Célom volt jól és rendszeresen működű, értekező, eszmét és gondolatokat cserélő szekciók működtetése. Megoldásomat a múlt évi küldöttközgyűlés határozatának végrehajtása segítette. Ennek értelmében a szekciók vezetőségei megújultak, felfrissültek, illetve új szakmai szekciókat indítottuk el. (pl.: pszichiátriai és mentálhigiénés ápolók szekció, hallgatói szekció) A szekciók önálló szakmai tevékenységét segítendő – alapszabályt is módosító – javaslatokat fogadott el a Küldöttközgyűlés. Ezen változtatások nagyban hozzájárulnak szekcióink szakmai fejlődéséhez, sikeréhez. Szekciónk a megújulást kihasználva, sikeres országos rendezvényeket tartottak Szombathelyen, Miskolcon, Budapesten, Szolnokon, melyekről szintén beszámoltunk az Ápolásügy korábbi számaiban.

Problémaként merült fel a korábbi vezetőségben az információ áramlásának nehezítettsége is. Célom volt, hogy a vezetőségi tagok jól informáltak legyenek. Megoldás jelentett, hogy a vezetőségi üléseket követő rövid időn belül (maximum 1 hét) minden vezetőségi tag Hírlevél formájában megkapja az ülés rövid emlékeztetőjét, mely tartalmazza az ülés határozatait, feladatokat, határidőket. Ez segítheti a tagság további informálását is. Ezt az aktuális, napi információkat tartalmazó kiadványunkat több megyei, illetve kórházi lapban – a megyei- vagy régióvezetők közreműködésével – meg is jelentették.

Probléma volt a vezetőségen túl a tagságon belüli információáramlással is. Ezért célom volt, hogy az egyesület tagjai jól informáltak legyenek eredményeinkről, érezzék sajátjuknak szervezetünket. Megoldást a tagságon belüli információhiány kiküszöbölésére két területet kellett párhuzamosan fejleszteni. MÁE elektronikus honlap fejlesztési program keretében önálló honlapot fejlesztettünk ki (www.apolasiegysulet.hu). A honlapon naprakész információk tartalmaz az egyesülettel munkájáról. Itt lenne lehetőség a megyei és regionális aktualitások mind színesebb és naprakészebb megjelenítésére is. A projekt megvalósításának pénzügyi hátterét a Leonardo program biztosította. Az „Ápolásügy” c. újság szakmai fejlesztési programja. Az újság tartalmi fejlesztésére új, állandó rovatok kialakítása vált szükségesé, Rovataink: Elnöki beköszönő rovat, Érdekképviseleti rovat, Eseménysoroló: MÁE rendezvényei, hírei rovat, Régiók, megyék bemutatkozása, Szekciók élete (beszámolókkal), Egészségügy és Európai Unió, Tudományos cikkeket közlő rovat, Jogi rovat, Termékismertetők, termékismertetések rovata, Esemény beharangozó rovat. A terveimben szereplő állandó felelős rovatvezetőket sajnos nem sikerült megtalálnunk.

Problémaként merült fel a szakmai ismeretek megszerzését célzó továbbképzések korlátozott száma, illetve a továbbképzési pontok hiánya is. Célom volt, hogy az egyesület tagjai jól informáltak legyenek az ápolás szakmai kérdéseiben. Ezzel párhuzamosan az egyesület szakmaiságának fejlesztése is célom volt. Megoldást jelentett, hogy az egyesület keretében szakmai továbbképzéseket szerveztünk országos, regionális, megyei és helyi szinten. Így került megszervezésre „A Női nemi szervek, az emlő daganatainak megelőzései a Prevenciós Programban való részvétel alapján.” és a „Bizonyítékokon alapuló ápolás a gyakorlatban” 40-40 pontértékű továbbképzések Budapesten. Ezek mellet a múlt év második felében budapesti középiskolákban folytatott a „Dohányzás visszaszorítása” című programunk is sikerrel zárult. Már az idei évben indult el „EU Projekt Ápolóknak” címmel az az országos továbbképzési sorozatunk, melyet a Jansen-Cilag cég támogat, s melynek vezetője az egyesület korábbi elnöke. A szekciók önálló – továbbképzési pontokkal jutalmazott – országos, regionális rendezvényeket (konferencia, munkaértekezlet) szerveztek.

A középtávú terveim között szerepelt a Magyar Ápolási Egyesület megalapításának 15. évfordulója alkalmából egy kiadvány megjelentetése is, mely az egyesület életét mutatja be (Múltból a jövőbe címmel). Ezen kiadványt előkészítéséhez – az országos vezetőség döntése alapján – az év második felében kezdünk hozzá. Ezen feladattal az egyesület korábbi elnökét bíztam meg. Viszont megvalósításra került az a rövid bemutató film, amely az egyesület történetéről, feladatairól, rendezvényeiről, kapcsolatairól, a tagság munkájáról, mindennapjairól szól. Terveim között szerepelt Kossuth Zsuzsanna szellemiségének további méltó ápolása, Kossuth Zsuzsanna emlékünnepség rendezése is. Ezt önállóan nem rendeztük meg, de számos alkalommal, így például az Ápolók Nemzetközi Napján és az Ápolásügy újság hasábjain is megemlékeztünk.

Hosszú távú terveim között szerepel a taglétszám emelése és erősítése. Ennek érdekében már az elmúlt egy évben hozzáláttunk a tagnyilvántartás aktualizálásához, megújításához. Mely alapja annak, hogy a szakmai szekciók tagjaikkal jobban tudják tartani a kapcsolatot, illetve alapjául szolgál annak, hogy 2005-től kezdődően a Magyar Ápolási Egyesület valamennyi tagja személyre szólóan kapja meg „Ápolásügy” című újságot.

Köszönöm azoknak, akik elnökségem első évében munkájukkal hozzájárultak terveink sikeres megvalósításához! További jó egészséget, erőt kívánok!

Balogh Zoltán
elnök