Kossuth Zsuzsanna-díjban részesültek – 2001

2001

Burján Istvánné –a Hatvani Albert Schweitzer Kórház szülésznője. Kiváló szakmai munkát végzett, az ápolási dokumentáció fejlesztésének élenjárója. 10 éven keresztül az egészségügyi szakközépiskolások gyakorlati vezetője volt. Aktívan részt vett a Magyar Ápolási Egyesület helyi szervezetének létrehozásában.Az egyesület szellemiségét hirdeti, a munkát okos, előrelátó tanácsokkal segíti. Munkatársai és felettesei elismerik tevékenységét, tisztelik kitartásáért az egészségügy, ápolásügy és a kórház közössége iránt érzett elhivatottságáért.

Vágány Tamásné –1971. óta dolgozik az egészségügyben, mint ápolónő, majd mint szakoktató. Közel tíz éve a Nagykőrös Város Kórház-Rendelőintézet ápolási igazgatója. Harminc éves pályafutása alatt nagy szakmai és vezetői gyakorlatot szerzett. Tíz éve a Magyar Ápolási Egyesület országos vezetőségének tagja. Képviseli a vezetőségben megyéjét az utóbbi években régió felelősi teendőket lát el. Több megyei és országos konferenciát, előadássorozatot szervezett. Rátermettségével, személyes példamutatásával segíti az ápolók munkáját, továbbképzését. Értékes szakmai és egyesületi közösséget alakított ki maga körül, akik elismerik és értékelik tevékenységét.

Sövényi Ferencné – az Egészségügyi Minisztérium főtanácsosa Az ország második kinevezett főápolója. Pályáját ápolóként kezdte, majd szakoktatóként folytatta. Az egészségügyi minisztériumban az Ápolási Főosztály főosztályvezetőjeként, majd főtanácsosaként dolgozott. Az ápolási főosztály létrehozása és fennmaradása Sövényiné országos főnővér munkásságához erőteljesen kötődik. Az ápolásfejlesztés és az ápolóképzés fejlesztése terén vitathatatlan érdemeket szerzett. Egyesületünk az ápolás fejlesztése, az ápoláspolitika, az ápolók sorsának alakítása szempontjából meghatározó fontosságúnak tartja az Egyesület és a Főosztály jó együttműködését. Az emlékérem átadásával mind a személy, mind a pozíció, összességében az ápolói hivatás elismertetését kívántuk szolgálni.